9 Box - Talent Matrix

Narzędzie 9 Box Talent Matrix, czy też matryca dziewięciopolowa, lub pieszczotliwie nazywana przez HRowców „dziewięciopolówką” wbrew nazwie wskazującej na diagnozę talentu, może służyć działom HR na wiele różnych sposobów.

9 Box daje możliwość przejrzystego mapowania istotnych w biznesie danych: efektywności i potencjału pracowników, które z kolei pozwala kategoryzować i w uproszczony sposób, zmierzyć i zebrać w jednym miejscu. Dzięki temu 9 Box w istocie pozwala na centralizację czy punkt wyjścia dla wielu najistotniejszych procesów HR. Wśród nich, poza tytułowym wyłanianiem talentów na każdym szczeblu organizacji (od zespołów, przez działy po całe departamenty) znajdują się takie jak:

 • planowanie sukcesji
 • planowanie ścieżek karier
 • wsparcie rozwoju pracowników w wymiarze ich skuteczności i możliwości
 • punkt wyjścia dla akcji naprawczych (improvment planów)
 • wsparcie w decyzjach dotyczących akcji dyscyplinarnych czy terminacji umów

Powyższe czyni z matrycy dziewięciopolowej prawdziwy „kombajn” zarówno dla kadry kierowniczej, jak i specjalistów, managerów HR czy HRBP. Jednocześnie uniwersalność 9 Boxa pozwala skupić się tylko na części procesów lub jednym najistotniejszymz perspektywy organizacji w danym momencie – na przykład planowaniu sukcesji.

Jak każde narzędzie, które jest zachwycająco proste, musi być stosowane z rozwagą, co pozwoli uniknąć błędów w jego zastosowaniu. Dlatego wdrażając narzędzie 9 Box u naszych klientów, dbamy o kilka kluczowych kwestii, stanowiących o jego wdrożeniu z sukcesem. Są to między innymi spójne definicje: efektywności, potencjału, talentu, dobrze dobrane miary. Bierzemy pod uwagę już obecne w danej organizacji narzędzia i procesy takie jak: opisy stanowisk, miary efektywności etc. Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie narzędzia jako solidną bazę, zapewniającą dodatkową funkcjonalność i wsparcie dla wszystkich, zainteresowanych i odpowiedzialnych za rozwój pracowników w organizacji.

Zakres szkolenia:

 • diagnozowania talentu w organizacji – trudności i radzenie sobie z nimi,
 • cel i zastosowanie matrycy 9 box,
 • potencjał, efektywność, talent – przegląd kluczowych pojęć,
 • uspójnienie zrozumienia definicji na poziomie całego HR,
 • kluczowe kryterium wysokiego potencjału vs. aktywność, widoczność i motywacja pracownika,
 • szczegółowe omówienie charakterystyki 9-ciu pól, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. przyszłych i top talentów,
 • szczegółowe omówienie sposobów identyfikacji pracowników na siatce,
 • wystandaryzowany arkusz pytań i/lub pytania behawioralne.

Zapytaj o:

RHR +