Metody Współ(Pracy)

Rozpoczynając pracę nad projektem zawsze zaczynamy od analizy danych.

ETAP ANALIZY pozwala nam na poznanie specyfiki Twojej firmy, pogłębienie wiedzy o Twoich potrzebach i celach, które Ty i Twoja firma chcecie osiągnąć. Na tym etapie poznajemy również rozwiązania czy narzędzia, które zostały wdrożone wcześniej. W trakcie zbierania i analizy danych, nie tylko korzystamy z już istniejących informacji, ale również prowadzimy liczne rozmowy / wywiady z Tobą i pracownikami firmy, żeby zbudować aktualny i możliwie najdokładniejszy obraz. ETAP ANALIZY, to moment na dokonanie ewentualnych zmian, uzupełnień czy przeformułowań założeń projektowych i oczywiście ostatecznej akceptacji z Twojej strony.

Celem wszystkich podjętych przez nas działań jest zapewnienie właściwych i najefektywniejszych dla Ciebie i Twojej firmy, rozwiązań. Spędzamy wiele czasu na szukaniu najbardziej optymalnych rozwiązań, które nie tylko będą skuteczne, ale przede wszystkim usprawnią i zapewniają komfort w codziennej pracy.

ETAP REALIZACJI, to wdrożenie zaplanowanych działań. Na tym etapie cenimy sobie i dążymy do otwartej komunikacji pomiędzy Tobą, a konsultantami RHR+. Stale informujemy o postępach w projekcie.

Co ważne, tam gdzie wiele firm kończy swoją pracę, my zostawiamy szeroko otwarte drzwi, abyś zawsze mógł zapytać o pomoc, radę, wsparcie czy konsultacje. Nasi pracownicy i konsultanci gwarantują najwyższy poziom doradztwa i obsługi.

Nasze doświadczenie pokazuje, że otwarta komunikacja, entuzjazm w połączeniu z wiedzą wykorzystywaną przez nas w praktyce i profesjonalizmem daję bardzo dobre efekty, mające wpływ na kierunek HR-pozytywnych zmian u naszych klientów.

RHR +