Modele kompetencyjne

Na kompetencję składają się umiejętności, wiedza, uzdolnienia oraz postawa (nastawienia) pracownika. Natomiast model kompetencyjny to zbiór kompetencji, wynikający z fundamentów tworzących organizację  m.in. strategii biznesowej firmy, celów, wartości czy wizji.

Model kompetencyjny to zbiór zdefiniowanych i opisanych kompetencji (za pomocą wskaźników behawioralnych) oraz opracowanych profili kompetencyjnych dla stanowisk lub grup stanowisk. Jest to narzędzie, które można wykorzystać w wielu obszarach HR-owych m.in. w opracowaniu planów szkoleń i rozwoju, rekrutacji, systemie okresowych ocen, systemach premiowych i motywacyjnych, ścieżkach karier czy Assessment i Development Center. Profesjonalnie opracowany model kompetencyjny pozwala uskutecznić wiele procesów niezbędnych do funkcjonowania firmy.

Najważniejszą częścią pracy nad tym narzędziem jest określenie kluczowych/ wspólnych kompetencji, z którymi utożsamia się firma, a także kompetencji specyficznych dla poszczególnych poziomów stanowisk (kompetencje kierownicze i specjalistyczne). Kolejnym krokiem jest opracowanie tzw. wskaźników behawioralnych dla każdej kompetencji – czyli jakie zachowania wskażą, że pracownik posiada daną kompetencję oraz na jakim poziomie.

Zależy nam na tym, aby klient otrzymał funkcjonalny model kompetencyjny, odpowiedni dla jego firmy. Dlatego też na etapie pracy nad listą kompetencji zachęcamy kadrę managerską do udziału w działaniach projektowych, ponieważ narzucone definicje i listy kompetencji przez firmy konsultingowe oszczędzają czas ale są przygotowywane schematycznie. Natomiast zaletą zaangażowania się managerów jest opracowanie wspólnych, jednolicie rozumianych i spójnych definicji kompetencji dla całej organizacji z uwzględnieniem jej specyfiki i celów biznesowych. 

Na każdym etapie prac projektowych działamy elastycznie, zawsze szukając optymalnych rozwiązań. Wiemy, że profesjonalnie opracowany model kompetencji pomoże zwiększyć efektywność działań podejmowanych przez firmę. Natomiast pracownikom pozwoli w precyzyjny sposób poznać złożoność stanowiska, kompetencje niezbędne do dalszego rozwoju czy oczekiwania organizacji i jej kulturę.

Jakie korzyści przyniesie firmie model kompetencyjny:

Zapytaj o:

RHR +