Ocena Pracownika

Początek roku to wielu firmach czas przeprowadzania ocen okresowych. Dla managerów i kadry pracowniczej to często nieprzyjemna część pracy, ze względu na obawę o pojawienie się nieprzychylnych opinii czy ocen nie mających pokrycia w rzeczywistości. Natomiast działy HR mimo corocznej, półrocznej czy kwartalnej oceny spotykają się z tymi samymi problemami m.in. opóźnieniami w raportowaniu ze strony kierowników. Kolejnym czynnikiem stwarzającymi bariery jest też brak standardów rozmów oceniających, mających wpływ na interpretacje wyników czy trudne sytuacje ze strony pracowników wynikające z nieprzychylnego raportu/posumowania pracy.

Umiejętnie wprowadzony i zarządzany system okresowych ocen pracowniczych, pomaga ujednolicić wiedzę i zastosowanie narzędzi na każdym etapie tego procesu. HR jako dział odpowiedzialny za realizację działania, powinien być wsparciem dla managerów, ale również sam powinien dysponować odpowiednim wachlarzem kompetencji, zwiększającym efektywność SOOP. Jasne przedstawienie celów i korzyści, zwracanie uwagi na często pojawiające się błędy czy motywujące prowadzenie rozmowy oceniającej, znajomość narzędzi i systemów oceny okresowej oraz dbałość o efektywność systemu, to tylko niektóre zadania realizowane podczas procesu przez dział HR.

System okresowych ocen pełni w firmach wiele funkcji m.in. rozwojową, motywacyjną, informacyjną czy monitorującą pracowników. Jak widzimy jest istotną częścią dobrze działającego przedsiębiorstwa, ponieważ pomaga nam dostarczyć wielu informacji na temat obecnego stanu organizacji, potrzeb, wymagań, obszarów do doskonalenia. Pomaga również kształtować przyszłe plany rozwojowe, względem poszczególnych grup pracowniczych. Dzięki wynikom i adekwatności wprowadzonych w systemie okresowych ocen rozwiązań jesteśmy w stanie kompleksowo zadbać o motywacje, zaangażowanie pracowników i zwiększyć efektywność przedsiębiorstwa.

Na naszych warsztatach poszerzymy wiedzę oraz wzbogacimy umiejętności uczestników m.in. w zakresie: znajomości systemów oceny i rozwoju pracowników, narzędzi oceny okresowej, wspierania managerów w ramach rozmowy oceniającej, definiowania skali i wskaźników oceny,  wykorzystywania w SOOP profilu, matrycy i modelu kompetencji, ocenę efektywności systemu ocen, reagowania na bariery i konflikty powstające w trakcie oceniania czy podejmowania działań po przeprowadzeniu oceny okresowej.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

  • korzystanie ze sprawdzonych narzędzi skutecznej oceny
  • znajomość zasad tworzenia funkcjonalnego systemu ocen okresowych
  • odpowiedniego definiowania skali i wskaźników oceny
  • doboru odpowiednich narzędzi do funkcjonującego systemu ocen
  • zmniejszenie obaw i barier pracowników i managerów względem oceny pracowniczej
  • zwiększenie zaangażowania pracowników w SOOP
  • umiejętne podejmowanie decyzji na temat działań rozwojowych
  • wsparcie managerów w rozmowach oceniających
  • standaryzacja i ujednolicenie procesu ocen okresowych
  • odpowiednie reagowanie na trudne sytuacje

Zapytaj o:

RHR +