Assessment Center / Development Center

Assessment Center i Development Center to metody służące do badania poziomu i oceny kompetencji przyszłych lub obecnych pracowników. Należą do najbardziej obiektywnych i skutecznych HR-owych narzędzi diagnostycznych.

To jak złożony będzie Assessment lub Development Center zależy od jego celu oraz poziomu stanowisk objętych działaniem. Niektórymi z wykorzystywanych metod są: specjalnie dobrana bateria testów psychometrycznych, gry symulacyjne, ćwiczenia (zarówno grupowe, jak i indywidualne) czy wywiady pogłębione. Poziom kompetencji osób biorących udział w AC lub DC może zostać sprawdzony działaniami opartymi na codziennych sytuacjach występujących w danej organizacji, z uwzględnieniem jej realiów i specyfiki. 

W zależności od celu projektu, możemy wykorzystać funkcjonujący w firmie model kompetencyjny lub opracować i zdefiniować kompetencje oraz skalę oceny specjalnie dla tego działania. W trakcie AC/DC zachowania uczestników są obserwowane przez osoby tzw. asesorów i poddawane wnikliwej analizie. Produktem końcowym projektu jest raport, dotyczący oceny potencjału pracownika – jego mocnych stron oraz obszarów do pracy w ramach ocenianych kompetencji. Oprócz raportu indywidualnego asesorzy mogą przygotować równmież raport zbiorczy, w którym oceniony będzie potencjał pracowników biorących udział w AC/DC, ale postrzeganych jako grupa. Taka informacja może okazać się cenna, w sytuacji, w której osoby mają ze sobą współpracować i realizować wspólne cele. Końcowym etapem AC/DC jest przekazanie uczestnikom i sponsorom projektu rzetelnej informacji zwrotnej.

Sesje Assessment i Development Center możemy przeprowadzić również w formie zdalnej lub online.

Narzędzia Assessment i Development Center są najczęściej wykorzystywane do:

Praca konsultantów i asesorów RHR+ opiera się na usystematyzowanym działaniu i określonych metodach pracy. Na każdym etapie projektu komunikujemy postępy oraz efekty naszych działań. Tworzymy mapę kompetencji wraz ze wskaźnikami behawioralnymi umożliwiającymi nam realizację i późniejszą analizę oraz ocenę zachowań uczestników. Wykorzystujemy sprawdzone narzędzia i wystandaryzowane testy zaadaptowane kulturowo.

Jakie korzyści przyniesie przeprowadzenie profesjonalnej sesji Assessment i Development Center?

  • buduje wizerunek rzetelnego Pracodawcy korzystajacego ze sprawdzonych metod oceny i rozwoju
  • pozwala dopasować programy rozwojowe do indywidualnych potrzeb pracowników
  • wiarygodne informacje o kompetencjach przyszłych i obecnych pracowników
  • pomoże zaplanować ścieżki karier pracowników z odpowiednimi kompetencjami
  • zwiększy ilość rekrutacji zakończonych zatrudnieniem kandydata dopasowanego do potrzeb organizacji
  • identyfikuje i wykorzystuje potencjał naszej kadry i pozwala odkrywać talenty
  • zwiększy efektywność kadry managerskiej oraz pozwoli korygować jej najczęstsze błędy
  • dowiemy się w jakie obszary kompetencji pracowników należy inwestować
  • dostarczy wiedzy na temat czynników, dzięki którym możliwe jest utrzymanie pracownika w organizacji - na temat priorytetów i głównych motywów działania

Zapytaj o:

RHR +