Udzielanie informacji zwrotnej (Feedback i Feedforward)

Podczas wykonywania pracy, mogą zdarzyć się nieprzewidziane błędy lub pomyłki, które bardziej doświadczony pracownik lub manager powinien szybko skorygować. Zdarza się również, że nowi pracownicy mogą czuć się zagubieni w strukturze lub wśród gąszczu komunikacyjnego jaki panuje w wielu firmach. Jak widzimy informacja zwrotna pełni bardzo ważną rolę w rozwoju pracowników. Dzięki tej kompetencji manager jest w stanie pobudzić zaangażowanie członków zespołu, ich motywację, a w następstwie tego tworzyć przyjazną atmosferę pracy.

Feedback i feedforward to nic innego jak podstawowe narzędzie pracy kierownika czy managera zespołu, służące do udzielania pochwał, konstruktywnej krytyki, budowania relacji, wyrażania swoich opinii, oczekiwań, poszukiwania rozwiązań, rozwoju czy motywacji pracowników. Każda osoba powinna otrzymywać informacje zwrotną, bez niej pracownik może odczuwać niepewność, irytację i ogólny dyskomfort spowodowany brakiem rzetelnych danych na temat wykonywanej pracy. Kierownik czy manager powinni pamiętać, że w trakcie udzielania informacji zwrotnej muszą posługiwać się wyłącznie faktami, bo wykorzystywanie domniemań, niesprawdzonych informacji, może doprowadzić do pojawienia się konfliktu, wytworzenia u jednej ze stron zachowań uległych bądź agresywnych. Często przekłada się to na pozostałych członków zespołu, tworzących tzw. grupę wsparcia dla poszkodowanego pracownika, skupiając całą negatywną energię na swoim przełożonym. Aby uniknąć takich trudności i sytuacji ważna jest praktyka, systematyczna praca nad stylem zarządzania i swoimi kompetencjami – powinien to być jeden z głównych celów w pracy lidera zespołu.

Na naszych warsztatach poszerzymy wiedzę oraz wzbogacimy umiejętności uczestników m.in. w zakresie: technik i metod udzielania informacji zwrotnej, asertywnej komunikacji,  odkrywania intencji pracownika, prowadzenia rozmowy rozwojowej, technik zadawania pytań, zasad udzielania feedbacku i feedforward, jasnego formułowania przekazu i celu rozmowy, reagowania na trudne sytuacje, tworzenia pozytywnej atmosfery rozmowy czy wpływania na zaangażowanie i motywacje pracowników.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

 • wykorzystanie metod udzielania informacji zwrotnej
 • odpowiednie wykorzystanie narzędzi feedback i feedforward
 • poznanie technik skutecznej komunikacji
 • rozpoznawania intencji naszego odbiorcy
 • dostosowanie stylu informacji zwrotnej do konkretnego odbiorcy
 • tworzenia planu przebiegu rozmowy
 • budowanie pozytywnych komunikatów
 • zwiększenie zaangażowania i motywacji pracowników
 • podniesienie zadowolenia z wykonywanej pracy
 • odpowiednie reagowanie na trudne sytuacje
 • analizę własnych zachowań i stylu prowadzenia rozmów
 • wykorzystanie informacji zwrotnej w podnoszeniu efektywności zespołu

Zapytaj o:

RHR +