Komunikacja interpersonalna

Gdy poruszamy temat komunikacji w kontaktach bezpośrednich, okazuje się, że prawie wszystko, a przynajmniej większość już powiedziano. Przeprowadzono wiele szkoleń i wielu z nas ma już przynajmniej jedno za sobą. Dlaczego więc temat komunikacji interpersonalnej jest tak popularny? Komunikacja należy do umiejętności, które powinny być stale weryfikowane i rozwijane.

W komunikacji poziomej (ze współpracownikami) oraz w komunikacji pionowej (w relacjach przełożony – pracownik) w dalszym ciągu dochodzi do wielu niedomówień, chaosu, pomyłek czy słabego przepływu informacji lub wręcz dezinformacji. Często zamiast próbować zrozumieć i dopytać „co poeta miał na myśli?”,  idziemy drogą na skróty. Słyszymy, ale nie słuchamy. Uzupełniamy brakujące fragmenty informacji o nasze interpretacje, przez co sens wypowiedzi naszego rozmówcy zostaje zniekształcony. Taka postawa i działanie, generuje wiele problemów na płaszczyźnie komunikacji interpersonalnej.

Codziennie jesteśmy zmuszeni do filtrowania i analizowania ogromnej ilości informacji. Aby poprawnie zinterpretować przekaz, musimy poświęcić na to czas i chęci.  Podstawowe narzędzie pracy wielu osób, jakim jest komunikacja, wykorzystywane jest zazwyczaj nieumiejętnie. Komunikując się, najczęściej chcemy oszczędzić czas i jak najszybciej przekazać konkretną informację. Nie stosujemy pytań,  nie uwzględniamy tzw. różnic indywidualnych / kulturowych, ograniczamy poziom naszej empatii czy też nadinterpretujemy informację. Istotne jest aby podczas nawiązywania relacji próbować zrozumieć naszego rozmówcę. Dzięki temu oraz stosowaniu odpowiednich narzędzi komunikacyjnych, nasza praca będzie łatwiejsza, przyjemniejsza a w rezultacie bardziej efektywna i mniej stresująca.

Na naszych warsztatach poszerzymy wiedzę oraz wzbogacimy umiejętności uczestników m.in. w zakresie narzędzi komunikacji werbalnej i niewerbalnej, technik zadawania pytań, aktywnego słuchania, stylów i typów komunikacji, precyzyjnego przekazywania informacji, przełamywania ograniczeń czy diagnozy własnego stylu komunikacji.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

  • zwiększenie umiejętności komunikacyjnych
  • świadome posługiwanie się mową ciała
  • poznanie własnego stylu komunikacji i jego analiza
  • poszerzenie wiedzy w zakresie technik i metod komunikacji
  • sprawne formułowanie i dobieranie właściwego rodzaju przekazu i poziomu komunikatu do naszego odbiorcy / sytuacji
  • zmniejszenie ilości błędów i pomyłek komunikacyjnych
  • świadomą budowę dobrych relacji ze współpracownikami i przełożonymi
  • poznanie metod ułatwiających komunikację w trudnych sytuacjach

Zapytaj o:

RHR +