System motywacyjny

Rynek pracodawców i pracowników ulega ciągłym przeobrażeniom, a dostosowanie się do niego jest już konieczne do zachowania przewagi konkurencyjnej. Czasami, otrzymanie tzw. paska z wynagrodzeniem może nie być wystarczającym bodźcem do utrzymania zaangażowania pracownika. W takiej sytuacji firma powinna pomyśleć o nowym sposobie na zachowanie odpowiedniego poziomu motywacji, także dzięki narzędziom pozafinansowym. Zmotywowani pracownicy są największą siłą napędową każdego przedsiębiorstwa. 

System motywacyjny tworzy jasno określone zasady i procedury, które wykorzystują działające w organizacji narzędzia, możliwości czy zasoby m.in. system wynagrodzeń, szkoleń, awansów, premii czy innych korzyści pracowniczych. System motywacyjny powinien być silnie związany z firmowymi fundamentami, czyli: misją, wizją, wartościami, modelem biznesowym, strategią działania, branżą, strukturą czy kulturą organizacyjną.

Współpracując z klientami skupiamy się na analizie potrzeb pracowników i funkcjonujących narzędzi HR-owych, a także na możliwościach firmy. Opracowujemy i wdrażamy mechanizmy wspierające wzrost poziomu motywacji u pracowników, które są zgodne ze strategią personalną firmy i budują wizerunek odpowiedzialnego i rzetelnego pracodawcy. Pomagamy również w aktualizacji i weryfikacji istniejących systemów motywacyjnych. Nasi konsultanci dopasowują metody pracy w odniesieniu do potrzeb organizacji. Zmiany jakie zachodzą na rynku pracy czy w samej firmie wymagają od systemów tj. system motywacyjny, systematycznej weryfikacji i aktualizacji, aby mogły efektywnie spełniać swoją funkcję.

Wprowadzenie systemu motywacyjnego przyniesie korzyści w postaci:

  • utrzymania wysokiego poziomu zaangażowanie pracowników
  • stworzenia spójnego i przejrzystego systemu motywowania
  • tworzenia przejrzystego środowiska pracy
  • większej odpowiedzialności pracowników za powierzone zadania
  • dbałości o rozwój kultury organizacyjnej
  • zwiększenia skuteczności i wydajności pracy (efektywność)
  • budowy pozytywnego wizerunku pracodawcy
  • podniesienia poziomu jakości pracy
  • wzrostu poziomu satysfakcji pracowników
  • zmniejszenia poziomu rotacji 

Zapytaj o:

RHR +