Employer Branding/ Budowanie wizerunku pracodawcy

Jeszcze kilka lat temu korzystanie z Employer Brandingu było uważane za narzędzie wykorzystywane przez międzynarodowe korporacje. Firmy nie miały problemu z szybkim znalezieniem specjalisty, nawet o bardzo wąskich kompetencjach. Rynek w Polsce był tzw. rynkiem pracodawcy. Jednak w chwili obecnej sytuacja uległa zmieniła, a wpłynął na to min. niż demograficzny, emigracja zarobkowa, system edukacji, zmiany pokoleniowe – w konsekwencji wiele firm zaczęło mieć problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Organizacje, które wcześniej dostrzegły nadchodzące zmiany na rynku, przygotowały się na zwiększenie budżetu na działania rekrutacyjne np. korzystanie z zewnętrznych agencji. Jednak w przypadku niektórych stanowisk, nawet profesjonalne agencje rekrutacyjne mają problem ze znalezieniem specjalistów w danym obszarze.

Zmiany na rynku pracy spowodowały, że firmy zdecydowały się na aktualizację dotychczasowego sposobu komunikacji z przyszłym pracownikiem i przejście z biernego sposobu ich pozyskiwania na aktywny. Budując swój wizerunek, pracodawcy mają na celu zachęcenie określonej grupy docelowej pracowników do udziału w procesie rekrutacyjnym i wyboru ich organizacji jako atrakcyjnego miejsca pracy. Oczywiście dochodzą do tego również działania wewnętrzne, ukierunkowane na utrzymanie i wspieranie obecnych pracowników. Aby tego dokonać, wykorzystuje się narzędzia EVP (Employee Value Proposition), czyli komunikowanie korzyści z zatrudnienia.  

Do promocji firmy możemy wykorzystać targi, konferencje, reklamę na uczelniach czy w szkołach zawodowych, social media. Jednak Employer Branding to nie tylko działania skierowane na zewnętrz organizacji, ale również zaadresowane do własnych pracowników. Dbanie o wewnętrzną komunikację i spojność przekazu pomaga w przekazywaniu dobrej opinii o naszej firmie m.in. na temat: atmosfery pracy, ciekawych szkoleniach, wyjazdach zagranicznych, benefitach pracowniczych. Oczywiście wspomniane formy nie wyczerpują możliwości, a dział HR ogranicza tylko wyobraźnia oraz budżet.

Należy pamiętać, że w przypadku wewnętrznego i zewnętrznego Employer Brandingu ważna jest zgodność przekazu ze stanem rzeczywistym. Nowi pracownicy szybko zauważą „niezgodność produktu /usługi z opisem”, co może doprowadzić do odwrotnych efektów, niż te zakładane początkowo.

Na naszym szkoleniu poszerzymy wiedzę oraz wzbogacimy umiejętności uczestników m.in. w zakresie: kształtowania wizerunku pracodawcy, internetowych narzędzi komunikacji, analizy rynku pod kątem obecnych trendów, korzystania z EVP, sposobów wykorzystania kanałów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, praktycznego zastosowania Employer Brandingu, kontrolowania wizerunku firmy, reagowania na niepożądane opinie czy tworzenia mierników efektywności kampanii Employer Brandingowych.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

  • zmniejszenie kosztów rekrutacji
  • przyciągnięcie wysokiej klasy specjalistów
  • zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności firmy
  • budowanie wizerunku pożądanego pracodawcy oraz pracodawcy tzw. pierwszego wyboru
  • wzrost identyfikacji pracowników z firmą
  • tworzenie przyjaznej atmosfery pracy
  • budowa transparentnej komunikacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji
  • świadome kształtowanie wizerunku firmy

Zapytaj o:

RHR +