Konsultacje szkoleniowe

Konsultacje szkoleniowe: jest to jedna z najskuteczniejszych form wsparci przeznaczona dla indywidualnych uczestników lub małych grup: 2-4 osób. Jest to idealne rozwiązanie dla specjalistów, managerów lub dyrektorów, poszukujących konkretnych rozwiązań związanych m.in. z:

 • wykonywaniem codziennych obowiązków,
 • doskonaleniem kompetencji w sprecyzowanym obszarze,
 • zastosowaniem konkretnych technik i narzędzi w codziennej pracy,
 • dopasowaniem programów rozwojowych do specyfiki stanowiska pracy,
 • przygotowaniem do pełnienia nowej funkcji związanej np. z awansem,
 • wypracowaniem najlepszych praktyk np. w kierowaniu zespołem,
 • usprawnieniem lub aktualizacją dokumentacji, systemów czy narzędzi HR.

Jak wygląda proces konsultacji szkoleniowych? 

Analiza i przygotowanie uczestnika: Ten etap pozwala nam zebrać najistotniejsze informacje od uczestnika zajęć, które pomogą skutecznie przeprowadzić konsultacje szkoleniowe. W ramach działań przygotowawczych:

 • analizujemy dokumentacje,
 • przeprowadzamy wywiad z uczestnikiem (potrzeby rozwojowe, oczekiwane efekty),
 • jeśli wymaga tego temat konsultacji, rozmawiamy również z przełożonymi lub współpracownikami uczestnika,
 • wysyłamy skrypty i materiały przygotowujące uczestnika do konsultacji.

Pomaga nam to dobrać najlepsze techniki i narzędzia, które uczestnik konsultacji będzie mógł zastosować w swojej codziennej pracy oraz w 100% efektywnie wykorzystać czas w trakcie konsultacji.

Realizacja konsultacji: Uczestnik wraz z trenerem pracują na konkretnym materiale, związanym z tematem zajęć - ustalonym na etapie analizy. Trener lub konsultant na bieżąco reaguje na omawiane zagadnienia, wyzwania czy sytuacje - dbając tym samym o efektywność procesu nauczania. W trakcie konsultacji najczęściej wykorzystywanymi metodami pracy są:

 • ćwiczenia  indywidualne,
 • symulacje realnych sytuacji zawodowych,
 • praktyczne studia przypadku,
 • dzielenie się najlepszymi praktykami,
 • dyskusje moderowane,
 • feedback trenera.

Wdrożenie: Mamy świadomość, że po zakończeniu zajęć u uczestnika mogą się pojawić pytania lub wątpliwości, dlatego udostępniamy możliwość zdalnego kontaktu z trenerem po zakończonych zajęciach np. telefon lub Skype. Uczestnik po zakończonych konsultacjach otrzymuje również raport m.in. na temat zrealizowanego materiału, wyników pracy, rekomendacji czy obszarów do rozwoju.

Jaki temat konsultacji wybrać?

Konsultacje szkoleniowe mogą dotyczyć praktycznie każdego tematu szkoleniowego oferowanego przez RHR+ . Nasz zespół trenerów i konsultantów pomoże Ci wybrać najodpowiedniejszy zakres tematyczny zajęć.

Jak długo trwają konsultacje?

Czas trwania jest uzależniony od zakresu tematycznego, oczekiwanych efektów i dyspozycyjności uczestnika. Z naszych doświadczeń wynika, że najczęściej wystarczą 2-3 spotkania dotyczące konkretnego tematu lub zagadnienia.

Jaka jest cena konsultacji szkoleniowych?

Wycena jest ustalana indywidualnie. Na cenę konsultacji składa się kilka czynników m.in. zakres tematyczny, ilość omawianego materiału, czas trwania, miejsce zajęć czy liczba uczestników konsultacji. Przekładając czas jednego uczestnika zajęć na pieniądze; konsultacje są porównywalną cenowo, a czasem tańszą alternatywą dla szkolenia otwartego, w którym to zazwyczaj uczestniczy kilkanaście osób, a trener może każdej z nich poświęcić ograniczony czas, najczęściej maks. 1 - 2 godziny.

Gdzie i kiedy mogą się odbyć konsultacje?

Termin oraz miejsce konsultacji są ustalane indywidualnie z uczestnikiem np. w siedzibie firmy, wybranej sali konferencyjnej, biurze lub online. Nasi trenerzy i konsultanci pracują na terenie całej Polski i są do waszej dyspozycji.

Co uczestnik otrzymuje w ramach konsultacji (korzyści)?

 • Pogłębioną i indywidualną analizę omawianego tematu lub doskonalonych kompetencji.
 • Program rozwojowy dopasowany do indywidualnych potrzeb uczestnika.
 • Konkretne rozwiązania i narzędzia do zastosowania w codziennej pracy.
 • Spersonalizowane materiały szkoleniowe.
 • Komfort pracy – o terminie i miejscu zajęć decyduje uczestnik.
 • Indywidualny raport z rekomendacjami.
 • Po zakończeniu konsultacji - zdalny kontakt z trenerem (telefon lub Skype).
RHR +