Asertywność

Bardzo często o asertywności mówi się, że jest to umiejętność / sztuka mówienia „nie”. Możemy także spotkać się z asertywnością rozumianą jako łatwość w odmawianiu w wielu różnych sytuacjach, wielu różnym osobom np. kolegom z pracy, przyjaciołom, rodzinie. W obu przypadkach środek ciężkości położony jest po stronie innych osób. Tymczasem asertywność skupia się w zupełnie innym miejscu, mianowicie w Tobie samym. Asertywność to wyrażanie Twoich oczekiwań, potrzeb, emocji oraz  mówienie o nich, w taki sposób, który nie narusza granicy, przestrzeni, uczuć czy praw innych osób.

W życiu prywatnym, jak i w pracy, spotykamy się z wieloma jednostkowymi lub powtarzającymi się sytuacjami, w których zostaje zaburzony nasz komfort psychiczny i spokój ducha. Najczęściej dzieje się tak, kiedy przejawiamy  bierną postawę wobec naszych współpracowników czy bliskich, ponieważ: chcemy uniknąć kłótni, otwartego lub utajonego konfliktu lub po prostu zależy nam na „świętym spokoju”. Zgadzamy się wtedy na dodatkowe obowiązki, przysługi, zadnia, narażając się przy tym na większy stres i irytację, bo tak naprawdę nie chcemy tego robić. Jednak jak we wszystkim, tak i w przybieraniu postawy asertywnej, należy zachować umiar. Czasami warto być biernym – lub być bardziej stanowczym – wszystko zależy od celu, który chcemy osiągnąć np. zaspokoić własne potrzeby, zbudować partnerską relację, czy zachować miłą i sympatyczną atmosferę.

Na naszych warsztatach poszerzymy wiedzę oraz wzbogacimy umiejętności uczestników m.in. w zakresie: skutecznych metod asertywnej komunikacji, technik udzielania informacji zwrotnej, radzenia sobie z manipulacją, efektywnego wyrażania swoich oczekiwań, budowania pewności siebie czy szeregu narzędzi asertywnej komunikacji.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

  • zwiększenie komfortu pracy
  • wyuczenie odpowiednich reakcji na zachowania manipulacyjne
  • zmniejszenie ilości sytuacji stresowych i konfliktowych
  • poznanie asertywnych technik komunikacji
  • diagnozę własnych zachowań i potencjału asertywnego
  • poznanie metod ułatwiających nawiązanie i utrzymanie relacji w trudnych sytuacjach
  • nabycie umiejętności przyjmowania i przekazywania informacji zwrotnej
  • zwiększenie poziomu pewności siebie

Zapytaj o:

RHR +