Motywowanie pracowników

Pracownicy pytani o to co motywuje ich do pracy, najczęściej, na pierwszym miejscu wskazują, czynniki związane z finansami.  Mimo, że pieniądze wydają się oczywistym motywatorem, to zazwyczaj mają krótkotrwałą siłę oddziaływania i są sporym wydatkiem dla firm zatrudniających dziesiątki lub setki pracowników. Wiele zależy również od tego jakie czynniki nas motywują. Możemy je podzielić np. na czynniki zewnętrzne (wynagrodzenie, relacje w firmie, awanse, poczucie bezpieczeństwa) lub wewnętrzne (rozwój, uznanie, prestiż, samodzielność). Bardzo często występują problemy z określeniem co tak naprawdę motywuje zespół czy pracownika, ponieważ sami zainteresowani, nie są w stanie tego dokładnie zdefiniować.

Managerowie i kierownicy, stoją przed szeregiem wyzwań związanych z realizacją zaplanowanych wyników, zadań czy obowiązków. Do osiągnięcia zakładanych efektów, potrzebują pracowników, którzy wykazują się wytrwałością, chęciami i determinacją do działania. Aby pobudzić u nich aktywność i zaangażowanie, konieczne jest zbudowanie zaufania i odpowiedniej atmosfery współpracy, które jest podstawową w realizacji celów. W przypadku ograniczonego budżetu, dobry manager powinien znać szereg metod motywacji pozapłacowej, aby w przypadku ograniczonych zasobów mieć realny wpływ na finalny efekt i sukces całego zespołu.

Na naszych warsztatach poszerzymy wiedzę oraz wzbogacimy umiejętności uczestników m.in. w zakresie: narzędzi motywacyjnych, wzbudzania zaangażowania pracowników, czynników motywujących zespół, identyfikacji spadku aktywności pracowników, diagnozy stylu zarządzania, technik motywacji pozafinansowej, udzielania pochwał i konstruktywnej krytyki, wyznaczania celów, udzielania informacji zwrotnej czy efektywnej komunikacji.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

 • poznanie skutecznych technik motywacyjnych
 • zwiększenie efektywności pracy własnej i zespołu
 • poznanie metody motywacji 3.0 (motywacja wewnętrzna)
 • umiejętne udzielanie informacji zwrotnej
 • pobudzenie kreatywności pracowników
 • budowa pozycji lidera zespołu
 • tworzenie przyjaznej atmosfery pracy
 • zmniejszenie kosztów motywacji finansowej
 • zwiększenie identyfikacji z firmą
 • odpowiednie reagowanie na spadek motywacji
 • diagnoza potrzeb i ukrytych motywacji pracowników
 • rozpoznawanie barier i ograniczeń zespołu
 • zwiększenie komfortu pracy

Zapytaj o:

RHR +