Rekrutacja i selekcja

Wśród kandydatów starających się o pracę, rośnie świadomość procesu rekrutacyjnego i wykorzystywanych przez rekruterów metod - podczas rozmowy rekrutacyjnej. Przyszły pracownik stara się wywrzeć jak najlepsze wrażenie, stosując różne techniki m.in. autoprezentacji, usypiając tym samym czujność działu HR. Może się okazać, że mimo tego, iż pracownik udzielił zadowalających odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości, to większość informacji była podkolorowana i naginająca rzeczywistość pod oczekiwania rekrutera i wymagania na dane stanowisko. Naturalnie, pomyłki się zdarzają, a celem rekrutera jest minimalizowanie ryzyka zatrudnienia nieodpowiedniego pracownika. Mogą do tego służyć narzędzia wywiadu behawioralnego i skuteczne techniki weryfikujące kandydatów.

Ważną kwestia, o której zapominają niektórzy rekruterzy, jest także zainteresowanie przyszłego kandydata - do pracy i wyboru naszej firmy. Niedobór specjalistów i wykwalifikowanej kadry pracowników, powoduje, że kandydaci stoją przed szerokim wyborem ofert pracodawców.  Zdarza się, że nasza firma proponuje np. mniejsze wynagrodzenie niż konkurencja, jednak nie dla wszystkich pracowników jest numer jeden na liście wymagań. Może się okazać, że atmosfera pracy, klimat organizacyjny czy choćby atrakcyjne dodatki, pozwolą zachęcić pracownika do pozytywnej decyzji.

Oczywiście sama rozmowa rekrutacyjna to tylko część całego procesu. Dział HR powinien przygotować adekwatny opis stanowiska pracy, profil kandydata, wybrać kanały pozyskania kandydata (np. Portale z ogłoszeniami, firmę rekrutacyjna), dobrać pytania i testy, selekcjonować aplikację, opracować kryteria wyboru kandydata, wdrożyć nowego pracownika lub udzielić informacji zwrotnej niezatrudnionej osobie. Odpowiednie przygotowanie, wiedza i umiejętności rekrutera pomogą zwiększyć efektywność i skuteczność całego procesu.

W trakcie szkolenia wzbogacimy wiedzę oraz umiejętności uczestników m.in. w zakresie: identyfikacji potrzeb zatrudnienia, znajomości narzędzi rekrutacyjnych, analizy opisów stanowisk i profilu kandydatów, przygotowania zadań i testów rekrutacyjnych, selekcjonowania aplikacji, narzędzi wywiadu behawioralnego, przygotowania ofert o pracę, doboru kanałów rekrutacyjnych, metody STAR, tworzenia opisu i oceny kandydatów, budowania wizerunku pracodawcy, unikania błędów w rekrutacji czy wdrażania nowego pracownika do organizacji.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

  • znajomość narzędzi skutecznej rekrutacji
  • odpowiednia analiza dokumentów aplikacyjnych
  • poznanie technik i metod weryfikacji kandydatów
  • efektywne prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej
  • zmniejszenie ilości błędów w trakcie rekrutacji
  • standaryzacja procesu rekrutacji
  • reagowania na sprzeczne informacje pojawiające się ze strony kandydata
  • tworzenie profesjonalnego opisu i profilu kandydata
  • umiejętnego wdrażania nowego pracownika
  • przekazywania motywującej informacji zwrotnej

Zapytaj o:

RHR +