Wdrażanie nowych pracowników

Nowe praca jest bardzo przyjemnym doświadczeniem, ale również labiryntem, nie tyle korytarzy i miejsc, a spraw, obowiązków, relacji czy struktur w jakich musi się odnaleźć pracownik, dlatego tak istotne jest profesjonalnie przeprowadzenie procesu wdrożenia nowego pracownika. Relatywnie duży odsetek osób, szczególnie zaczynających karierę, rezygnuje po pierwszych tygodniach pracy, nie czekając nawet na zakończenie okresu próbnego. Dla Pracodawców takie zachowanie jest niezrozumiałe i tłumaczone najczęściej, roszczeniowością czy lenistwem ze strony nowego pracownika. Jeśli jest tak nawet w niektórych przypadkach, to nie zmienia to faktu, że nowe pokolenie ma inne wymagania i oczekiwania względem zatrudnienia, a stałe wynagrodzenie nie jest już głównym czynnikiem wyboru miejsca pracy. Kultura organizacyjna, możliwości rozwoju, szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne, relacje panujące w firmie, przejrzysta komunikacja i struktury czy wsparcie ze strony pracowników i przełożonych to istotne kwestie pozwalające przekonać młode osoby pozostania w strukturach naszej firmy.

Pierwsze wdrożenie możemy zrobić tylko raz, to samo dotyczy się przedsiębiorstw, skłonnych zatrudnić nowych pracowników. Sama rekrutacja, mówiąc językiem sprzedaży, to pokazanie opakowania, natomiast rozpoczęcie pracy to możliwość bliższego zapoznania się z produktem/usługą. Zadaniem kierownika/managera/lidera jest przeprowadzenie pracownika w pierwszych jego krokach po nowej organizacji. Na tym etapie przeprowadzamy instruktaż stanowiskowy, przedstawiamy zakres obowiązków, zadań, współpracowników, wskazujemy działy i osoby mogące rozwiązać konkretne problemy, przekazując tzw. wiedzę w pigułce. Trudności zazwyczaj zaczynają się pojawiać na etapie adaptacji, wtedy okazuję się na jaką pomoc i wsparcie możemy liczyć oraz przekonujemy się jak w praktyce działa to, co dział HR przedstawił nam w trakcie rozmowy rekrutacyjnej. Od managera będzie zależało jak zostanie oceniony profesjonalizm procesu wdrażania, dlatego powinien on zostać wyposażony w kompleksowe narzędzia ułatwiające i zwiększające efektywność procesu adaptacji.

Na naszych warsztatach poszerzymy wiedzę oraz wzbogacimy umiejętności uczestników m.in. w zakresie: znajomości oczekiwań i motywacji nowego pracownika, efektywnej komunikacji, przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego, przekazywania wiedzy o organizacji, opracowania zasad wdrożenia nowego pracownika, narzędzi informacji zwrotnej, planowania spotkań z nowym pracownikiem, technik motywacyjnych, metod pobudzających zaangażowanie czy reagowania na trudne sytuacje. 

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

Zapytaj o:

RHR +