Delegowanie

Z zarządzaniem kojarzy się nam głównie wydawanie poleceń, natomiast jednym z najistotniejszych elementów pracy managera/kierownika jest delegowanie zadań, obowiązków i odpowiedzialności podległym pracownikom lub współpracownikom w projekcie. Kadra managerska często podkreśla, że odpowiednie delegowanie nie tylko ułatwia pracę kierownika, ale w głównej mierze pozwala na realizację zespołowych celów w określonym terminie, minimalizując ryzyko porażki. Wydawać by się mogło, że delegowanie to łatwy temat dla doświadczonego managera – nic bardziej mylnego.

Osoby z wieloletnim doświadczeniem, oprócz wysokich kompetencji posiadają często szereg nieprzystępnych nawyków, które nabyły na przestrzeni lat pracy w różnych strukturach. Niektóre z nich mają istotny wpływ na sposób zarządzania podległymi zespołami. Mianowice może dojść do sytuacji, w której manager chce sprawować pełną kontrolę nad każdym aspektem pracy zespołu. Może to wynikać z błędnego przekonania o własnej nieomylności i braku zaufania do swoich pracowników. Takie zachowania są destrukcyjne i powodują dezorganizację pracy, dlatego koniecznym jest zmiana sposobu działania, poszerzenie swojej perspektywy, a co najważniejsze przekonanie o tym, że oddanie części odpowiedzialności może rozwijać zespół, potencjał oraz samodzielność pracowników, co prowadzi do wzrostu efektywności zespołu.

Na naszych warsztatach poszerzymy wiedzę oraz wzbogacimy umiejętności uczestników m.in. w zakresie: diagnozy stylu komunikacji, zasad i procedur delegowania, wyznaczania jasnych celów, barier i ograniczeń w delegowaniu, monitorowania wykonywanych zadań, skutecznej komunikacji, aktywnego słuchania, budowania zaangażowania pracowników, metod i technik delegowania, dobierania zadań do kompetencji pracownika, przekazywania informacji zwrotnej czy trudnych rozmów z pracownikiem.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

  • poznanie technik i metod delegowania
  • zwiększenie motywacji pracowników
  • budowa partnerskich relacji w zespole                   
  • efektywna organizacja pracy członków zespołu
  • sprawne delegowania zadań i odpowiedzialności
  • podniesienie skuteczności zespołu
  • realizacja celów w uzgodnionym terminie
  • tworzenie sprzyjającej atmosfery pracy
  • zwiększenie zaangażowania i efektywności pracowników

Zapytaj o:

RHR +