Opisy stanowisk

Opis stanowiska jest jednym z podstawowych dokumentów organizacyjnych. Informacje zawarte w opisie stanowiska pozwalają pracownikowi na zrozumienie specyfiki czekających go zadań i obowiązków, natomiast managerowi ułatwiają budowanie i kontrolę procesów w zarządzanej przez niego jednostce organizacyjnej.

Opisy, oprócz głównych obowiązków na danym stanowisku, powinny zawierać również informacje dotyczące umiejscowienia stanowiska w strukturze organizacyjnej, celu istnienia stanowiska, warunków pracy oraz profilu kompetencyjnego. Jednak to, jakie informacje zostaną zawarte w opisie oraz jak szczegółowo będą one rozpisane, zależy przede wszystkim od potrzeb organizacji, a także od ilości i rodzaju procesów, które opisy stanowisk mają w dalszej kolejności wspierać tj. rekrutacja, szkolenia czy wartościowanie stanowisk pracy.

Opis stanowiska jest opracowywany m.in. w oparciu o wnioski z analizy pracy i strukturę organizacyjną. Jesteśmy zwolennikami indywidualnego podejścia, które przekłada się na zaprojektowania każdego narzędzia HR - w tym i opisów stanowisk. Przy tworzeniu opisów uwzględniamy różnorodność i specyfikę każdego przedsiębiorstwa. Dzięki temu unikamy schematów i szablonów, które nie mają zastosowania w danej rzeczywistości organizacyjnej.

Jakie korzyści przynoszą organizacji opisy stanowisk:

  • pomagają w określeniu zakresu odpowiedzialności i decyzyjności w ramach poszczególnych stanowisk
  • stanowią podstawę do przeprowadzenia procesu wartościowania stanowisk
  • zwiększają efektywność i redukują koszt prowadzonych rekrutacji
  • wspierają budowanie i ocenę jakości funkcjonowania procesów
  • określają kanały komunikacji formalnej i kierunek przebiegu informacji
  • pomagają w określeniu wzajemnych oczekiwań między pracownikiem a managerem
  • stanowią podstawę do opracowania wskaźników efektywności i wyznaczania pracownikowi celów
  • pomagają w określeniu potrzeb szkoleniowych i rozwojowych pracowników

Zapytaj o:

RHR +