HR Business Partner

Gdy organizacja się rozwija to zawsze kluczowym czynnikiem sukcesu jest zaangażowanie kadry kierowniczej. Przynajmniej do pewnego momentu liderzy obszarów mają wystarczające kompetencje do regulowania wszelkich spraw pracowniczych w swoich zespołach. Nadchodzi jednak z czasem moment, w którym potrzebne jest wsparcie dla kadry liniowej w postaci wyspecjalizowanego stanowiska do spraw personalnych. Mowa tu oczywiście o czymś więcej niż o załatwianiu ważnych spraw kadrowych i podatkowych. Mowa o roli HR Business Partnera w optymalizacji modelu działania organizacji.

Do razu zaznaczmy, że oczekiwania właścicieli dotyczące wkładu HR Business Partnera w rozwój organizacji są bardzo duże. Osoba zatrudniona na takim stanowisku musi wykazać się zarówno zaawansowaną umiejętnością analizy (myślenie strategiczne, wnioskowanie, analiza krytyczna), kreatywnością i inicjatywą operacyjną (tworzenie bazy informacji personalnej, wdrożenie standardów zarządzania i raportowania) oraz bardzo wysokim umiejętnościami interpersonalnymi (komunikacja z pozycji lidera, sztuka wywierania wpływu, przekonywania i elastyczności w kontaktach zawodowych). HR Business Partner to po części animator zmiany w organizacji, ekspert, kontroler oraz trener zarządzania. Aby sprostać tej roli w biznesie warto dobrze przygotować się do wyzwań i stale rozwijać swój profesjonalny warsztat.

Proponowane szkolenie w całości opiera się na idei nauki przez doświadczenie. W czasie zajęć uczestnicy zmierzą się typowymi dylematami decyzyjnymi związanymi z projektowaniem polityki personalnej w organizacjach. Na przykładach zakończonych sukcesem przypadków, ale też i mniej udanych projektów (jako ostrzeżenie) zmierzymy się z pasjonującym światem tworzenia systemów zarządzania zasobami ludzkimi. W czasie warsztatu będziemy pracować nad takimi specjalistycznymi zagadnieniami jak:

 • wdrożyć procedurę szkoleń,
 • wspierać kadrę kierowniczą w rozwoju,
 • budować poparcie dla działań HR,
 • promować kluczowe wartości kultury organizacyjnej,
 • policzyć zwrot z inwestycji w kapitał ludzki.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

 • Identyfikacja kluczowych kompetencji strategicznych.
 • Opracowanie planu rozwoju modelu organizacji.
 • Zastosowanie analityki controllingu personalnego do optymalizacji procesów.
 • Doskonalenie kultury organizacji.
 • Promowanie wizerunku pracodawcy.
 • Tworzenie rozwiązań w obszarze oceny pracy, motywowania i rozwoju kompetencji.
 • Usprawnianie środowiska pracy.
 • Projektowanie efektywnych stanowisk pracy.
RHR +