Kreatywność

Z twórczym myśleniem kojarzymy głównie „sektor kreatywny”, którego przedstawicielami są m.in. aktorzy, malarze, pisarze, dziennikarze, projektanci, designerzy, architekci czy copywriterzy. Kreatywność jest  często postrzegana jako domena „wolnych zawodów”, a kiedy myślimy o organizacji, szukamy tej umiejętności u pracowników działów tj. marketing i reklama. Nic bardziej mylnego. Kreatywność jest nieodłącznym elementem pracy na wielu stanowiskach, od tych liniowych, aż po wysoce wyspecjalizowane – bez względu na dział. W szybko zmieniających się warunkach rynkowych, pracodawcy coraz częściej poszukują pracowników potrafiących szybko przystosować się do zmian, mających nieszablonowe pomysły, które mogą przyczynić się do stworzenia innowacyjnych projektów i przewagi konkurencyjnej firmy.

Jednak często dochodzi do sytuacji, gdy pracownicy mimo wielu zachęt i bonusów, nie są skłonni lub wręcz nie chcą wyjść poza sprawdzone rozwiązania i schematy zachowań. Unikają niestandardowych, innowacyjnych pomysłów. Przyczyn może być wiele np. ogólna demotywacja, brak wsparcia przełożonych, brak czasu i / lub warunków na tzw. pracę koncepcyjną, duży poziomu stresu związany z codzienną pracą, bariery organizacyjne, sztywne, czasochłonne procedury, a także  najczęstsza przyczyna, czyli nierozwijanie własnego kreatywnego potencjału. Kreatywność oraz twórcze myślenie podlegają tym samym prawom, co pozostałe umiejętności – musimy je ćwiczyć, aby móc je skutecznie i efektywnie wykorzystywać w codziennej pracy. 

Na naszych warsztatach poszerzymy wiedzę oraz wzbogacimy umiejętności uczestników m.in. w zakresie: technik kreatywnego generowania pomysłów, pobudzania motywacji twórczej, komunikacji w zespole, analizy własnych barier w kreatywności, radzenia sobie z ograniczeniami i schematami czy metod wspierających innowacyjność i rozwiązywanie problemów.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

  • poznanie technik twórczego myślenia
  • zwiększenie zadowolenia i zaangażowania w pracy
  • umiejętne wykorzystywanie pomysłów własnych oraz współpracowników
  • usprawnienie komunikacji zespołowej
  • poznanie skutecznych metod rozwiązywania problemów
  • zwiększenie ilości innowacyjnych pomysłów
  • poznanie metod radzenia sobie z „niemocą twórczą”
  • podwyższenie poziomu twórczego myślenia
  • diagnozę własnych barier i ograniczeń

Zapytaj o:

RHR +