Prezentacja i wystąpienia handlowe

Zainteresowaliśmy klienta naszym produktem / usługą, innowacyjnym podejściem lub naszą osobowością i w rezultacie zostaliśmy zaproszeni na spotkanie. Na tym etapie niektórzy handlowcy popełniają błąd i „odpuszczają”, będąc przekonanymi, że efekt pierwszego wrażenia zrobił „swoje”. Natomiast to, co mają do powiedzenia obroni się „samo”. Spotkanie z klientem to niezwykle ważna część procesu sprzedaży. Właściwie przygotowana prezentacja czy wystąpienie pozwala na pogłębienie relacji i zaufania klienta, a w efekcie na pozytywne zamknięcie sprzedaży.

To co wpływa na kontakt ze słuchaczami, to stres i trema związana z wystąpieniem. Niekontrolowana, potrafi sparaliżować i wpłynąć na komunikaty i odbiór naszej osoby, a co za tym idzie firmy, którą reprezentujemy. Handlowcom zdarza się również niestarannie przygotować prezentację pod kątem wizualnym. Pewnie wiele razy byliśmy świadkami sytuacji, w której na slajdach mogliśmy znaleźć błędy gramatyczne, ortograficzne, niedbale wykorzystane zdjęcia, zbyt małe czcionki czy źle dobrane kolory. Natomiast największym grzechem jest zbyt rozwlekła prezentacja, składająca się np. z 50 slajdów i trwająca tak długo, że mogła zniechęcić i znudzić naszego klienta.

Na naszych warsztatach poszerzymy wiedzę oraz wzbogacimy umiejętności uczestników m.in. w zakresie: panowania nad ciałem i emocjami, radzenia sobie ze stresem, zasad przygotowania profesjonalnej prezentacji, planowania i formy wystąpień, dbania o wizualny aspekt prezentacji i naszej osoby, zainteresowania klientów ciekawym wystąpieniem, przewidywania i odpowiadania na trudne pytania, narzędzi prezentacyjnych, technik wywierania wpływu, czynników wpływających na odbiór naszej osoby, podtrzymywania uwagi odbiorców czy wykorzystywania metody storytellingu. 

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

  • analizę własnych zachowań w trakcie prezentacji
  • umiejętne przygotowanie i prowadzenie wystąpień
  • wykorzystywanie technik komunikacji
  • odpowiedniego reagowania w trudnych sytuacjach
  • poznanie technik zmniejszających dystans w kontakcie z klientem
  • budowanie profesjonalnego wizerunku pracownika i firmy
  • zwiększenie pewności siebie i zaufania klientów
  • poznanie technik i metod pozytywnego wywierania wpływu
  • wzrost ilości pozytywnie zamykanych spotkań handlowych
  • podniesienie efektywności prowadzonych prezentacji

Zapytaj o:

RHR +