Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Każda firma podlega prawom rynku, więc naturalne jest dążenie do osiągnięcia jak najlepszego rachunku ekonomicznego. Natomiast w dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego od przedsiębiorców oczekuje się coraz większej transparentności i odpowiedzialności za podejmowane działania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, firmy i organizacje coraz częściej wpisują w strategię działania uwzględniające nie tylko własny interes, a także potrzeby społeczne, lokalne czy środowiskowe.

Przedsiębiorca decydując się na uruchomienie swojej inwestycji w danej lokalizacji, branży czy środowisku powinien uwzględnić szereg aspektów na jakie ma wpływ. Powinien również brać odpowiedzialność za działania, jakich podejmuje się wobec swoich pracowników, klientów, a także społeczności na jaką pośrednio lub bezpośrednio oddziałuje.

Od czego powinniśmy w takim razie zacząć i jakie kroki podjąć, kiedy chcemy wdrożyć strategię społecznej odpowiedzialności biznesu w naszej firmie?  Ważne na pewno będzie:

 • analiza otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego (mapa interesariuszy)
 • przygotowanie i zaangażowanie pracowników do wdrożenia strategii CSR
 • poznanie norm i standardów społecznej odpowiedzialności np. ISO 26000, GRI4
 • poznanie systemów jakości ułatwiających wdrożenie strategii CSR np. ISO 9001, ISO 14001
 • określenie kanałów komunikacji i raportowania z naszą grupą interesariuszy
 • opracowanie kodeksu etycznego na potrzeby naszej firmy/organizacji
 • określenie kluczowych obszarów Corporate Social Responsibility jakie będą funkcjonować w naszej organizacji

To oczywiście jedynie wycinek skomplikowanego i długofalowego projektu jakim jest wdrożenie i zarządzanie społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stopień złożoności całego procesu jest uzależniony od wielu czynników m.in. branży, poziomu rozwoju firmy, środowiska i przestrzeni w jakiej funkcjonuje przedsiębiorstwo itp. Warto też prześledzić najlepsze praktyki wdrożenia CSR na rynku, aby czerpać inspiracje i ustrzec się błędów.

Czasami jednak własne poszukiwania i inspiracje mogą nie być wystarczające. Wtedy warto sięgnąć po wsparcie eksperta i formy szkoleniowe lub konsultacje.

Korzyści jakie przyniesie udział w szkoleniu „Społeczna odpowiedzialność biznesu”:

 • opracowanie mapy interesariuszy wraz z analizą ich wpływu i oddziaływania na organizację
 • opracowanie listy narzędzi komunikacyjnych, niezbędnych w realizacji strategii CSR
 • zapoznanie uczestników warsztatu z teorią oraz praktyką społecznej odpowiedzialności biznesu
 • przygotowanie uczestników szkolenia do opracowania strategii CSR według wybranej metody
 • zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami w opracowywaniu strategii oraz raportowania CSR
 • wypracowanie wskaźników niezbędnych do opracowania raportu CSR

Co ważne, nie należy CSR traktować jako elementu marketingu czy PR-u (Public Relations), ponieważ nie jest to „produkt” ani „usługa”, którą możemy sprzedać. CSR to spójna strategia, która jest tożsama z naszymi wartościami i przekonaniami. Jeśli strategia CSR naszej firmy jest realizowana z korzyścią dla różnych grup interesariuszy, to z pewnością jest wiarygodna i obroni się sama.

Zapytaj o:

RHR +