Zarządzanie produkcją

Kiedyś, głównym celem produkcji było wytworzenie jak największej ilości wyrobów, w jak najkrótszym czasie. Od tego momentu bardzo wiele się zmieniło, gdyż wraz z procesem globalizacji, zwiększoną konkurencją czy oczekiwaniami klientów, obraz produkcji uległ diametralnej zmianie i koniecznym było zastosowanie nowych standardów i wprowadzenie innowacyjnych pomysłów. Zaowocowało to przekształceniem dotychczasowych systemów zarządzania produkcją (lub ich braku), na wyspecjalizowane formy, wymagające również szerokiej wiedzy oraz kompetencji od kadry pracowniczej.

Nowoczesne zakłady produkcyjne wykorzystują narzędzia ułatwiające procesy planowania, harmonogramowania produkcji czy optymalizujące wszelkie obszary związane z zarządzaniem produkcją (Lean Manufacturing). Wykorzystywanie tych metod pozwala ograniczyć straty i zwiększyć efektywność przedsiębiorstw. Przed osobami zarządzającymi m.in. działami produkcji, jakości, utrzymania ruchu czy logistyką stoją duże wyzwania związane m.in. z: zapewnieniem ciągłości pracy, planowaniem produkcji, zarządzaniem gospodarką magazynową, łańcuchem dostaw czy realizacją celów biznesowych. Aby sprawnie poruszać się w wymienionych obszarach, konieczna jest nie tylko znajomość technik czy metod zarządzania produkcją, ale również umiejętność ich wykorzystania w praktyce, aby ograniczyć błędy i maksymalnie wykorzystać potencjał firmy.

Na naszych warsztatach poszerzymy wiedzę oraz zwiększymy umiejętności uczestników m.in. w zakresie: planowania i przygotowania procesu produkcyjnego, znajomości narzędzi Lean Manufacturing, metod planistycznych, zasad harmonogramowania, kontroli nad realizowanymi projektami, uwarunkowań logistycznych firmy, ergonomii i czasu pracy czy  zarządzania gospodarką magazynową.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

  • sprawne korzystanie z narzędzi Lean Manufacturing
  • poznanie metod doskonalenia cyklu produkcyjnego
  • umiejętne planowanie procesu produkcji
  • zmniejszenie ilości powstających błędów i pomyłek
  • poprawa kontroli nad realizowanymi procesami i projektami
  • prawidłowe wykorzystywanie zasobów i technologii
  • rozwój potencjału firmy i pracowników produkcyjnych
  • poznanie nowoczesnych technik i metod zarządzania produkcją
  • optymalizacja procesów produkcyjnych
  • zwiększenie komfortu pracy

Zapytaj o:

RHR +