Zarządzanie projektem Six Sigma

Six Sigma to metoda zarządzania koncentrująca się na polepszeniu jakości dostarczanych usług, produktów i procesów biznesowych. Głównym celem Six Sigmy jest dostosowanie się do potrzeb i oczekiwań klienta. Ważna jest znajomość jego wymagań, a co za tym idzie przeniesienia ich na mierzalne parametry, tak aby móc efektywniej kierować działaniami i procesami odpowiedzialnymi za jakość dostarczanych usług i produktów. Istotnym elementem w Six Sigma jest analiza przyczyn odpowiedzialnych za powstawanie błędów, pomyłek czy wad. Znając przyczyny możemy ograniczyć lub całkowicie wyeliminować powstawanie błędów. Do ich wykrywania służy natomiast kontrola m.in. zmian, kluczowych parametrów procesów, produktów / usług oraz ich odchyleń od specyfikacji. Pozwala to na ograniczenie i zredukowanie czynników zmiennych, dlatego tak istotne jest wykorzystywanie w tej metodzie statystyki.

Six Sigma jest również często używana jako metoda rozwiązywania problemów. Zazwyczaj stosuje się ją, kiedy mamy do czynienia z czynnikami niewidocznymi na pierwszy rzut oka. Wtedy do ich identyfikacji konieczne jest zastosowanie dodatkowych technik analizy danych, aby móc precyzyjnie określić ich zakres oddziaływania i możliwe rozwiązania.

W trakcie szkolenia poszerzymy wiedzę i umiejętności uczestników m.in. w zakresie: prowadzenia projektów w metodzie Six Sigma, diagnozy procesów zachodzących w organizacji, identyfikacji przyczyn powstawania odchyleń / błędów w projektach, kontrolowania istotnych czynników zmiennych, znajomości faz cyklu DMAIC i DMADV, poznania technik i narzędzi Six Sigma czy komunikacji w zespole projektowym.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

 • poznanie technik i narzędzi Six Sigma
 • doskonalenie jakości usług / produktów
 • realizację projektów w założonym terminie
 • umiejętne badanie czynników zmiennych
 • większa świadomość kontroli nad procesami
 • zmniejszenie ilości powstających błędów lub ich eliminacja
 • udoskonalenie zachodzących w firmie procesów
 • sprawna komunikacja w zespole projektowym
 • poprawa efektywności pracy
 • transparentność przepływu informacji
 • zwiększenie opłacalności realizowanych projektów

Zapytaj o:

RHR +