Zarządzanie szkoleniami

 • Podniesienie kompetencji pracowników.
 • Zwiększanie konkurencyjności firmy.
 • Wpływ na kulturę organizacyjną.

Dobry system zarządzania szkoleniami powinien realizować trzy powyższe cele, które są z sobą mocno powiązane i niejednokrotnie decydują o przewadze firmy nad innymi organizacjami z branży. Zazwyczaj przeciętnemu pracownikowi szkolenie i uczestnictwo w nim, kojarzy się z czymś niepotrzebnym, zbędnym i zajmującym czas. Bierze udział w szkoleniu głównie po to, żeby otrzymać „papierek” potwierdzający kwalifikacje.

Skąd wzięło się takie nastawienie pracowników? Z jednej strony realizacja szkoleń i mało interesująca forma przekazywania wiedzy, z drugiej – jakość planowania i zarządzanie szkoleniami w firmie.

Pewnie wielokrotnie spotkaliśmy się z sytuacją, gdy pracownicy zostają oddelegowani na szkolenia, nie związane z wykonywanymi zadaniami, opisem stanowiska i obowiązkami. Równie często zdarza się sytuacja, w której dział HR otrzymuje szkoleniową „listę życzeń” z tematami, które są niepotrzebne z punktu widzenia organizacji, czy już samego działu, ale podane przez pracowników.

Dział HR powinien dobrze zaplanować wprowadzenie i zarządzanie systemem szkoleń. Od czego rozpocząć ? – od analizy firmy pod kątem strategii, następnie powiązanie jej z diagnozą potrzeb szkoleniowych. Kolejno przez planowanie i budżetowanie, realizację, ewaluację i tworzenie funkcjonujących procedur szkoleniowych, możemy uzyskać spójny system zarządzania szkoleniami, który będzie opłacalny i efektywny dla firmy i pracowników.

Na naszym szkoleniu poszerzymy wiedzę oraz wzbogacimy umiejętności uczestników m.in. w zakresie: opracowania strategii i polityki szkoleniowej, identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych, tworzenia budżetu szkoleniowego, współpracy z firmami szkoleniowymi, określania jasnych celów szkolenia, technik ewaluacji i badania efektywności szkoleń, znajomości rodzajów i typów szkoleń czy weryfikacji programów szkoleń.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

 • efektywne wykorzystywanie budżetu szkoleniowego
 • zwiększenie efektywności systemu szkoleń
 • zmniejszenie liczby niedopasowanych szkoleń
 • trafna diagnoza potrzeb szkoleniowych
 • umiejętne kontrolowanie rozwoju kompetencji pracowników
 • budowanie kultury organizacyjnej i przewagi konkurencyjnej firmy
 • wzmocnienie identyfikacji pracowników z firmą
 • zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników

Zapytaj o:

RHR +