Zarządzanie wiekiem

Zmiany pokoleniowe to nieustanny proces zachodzący w każdym społeczeństwie. Kraje rozwinięte, w tym Polska, borykają się z dwoma głównymi czynnikami wpływającymi na kształt rynku pracy tzn. niżem demograficznym i starzejącym się społeczeństwem. W przypadku naszego kraju dochodzi jeszcze emigracja zarobkowa. Niedobór pracowników jest już odczuwany w wielu branżach. Aby uniknąć sytuacji, w której nie możemy pozyskać odpowiednich kandydatów, powinniśmy przygotować się na zmiany czekające przed polskim rynkiem pracy. Wiele firm rozpoczęło już realizację programów zarządzania wiekiem, aby wykorzystać potencjał tkwiący w różnorodności międzypokoleniowej.

Zarządzanie wiekiem, to bardzo szerokie pojęcie i może odnosić się do różnych aspektów np. kształcenia i wspierania przyszłych pracowników w szkołach, uczelniach, wsparcia osób dojrzałych w rozwoju zawodowym, inwestycją w pomoc zdrowotną i profilaktykę nie tylko dla osób starszych, ale pracujących także w ciężkich warunkach czy udogodnieniami wspierającymi przechodzenie na emeryturę. Umiejętna realizacja systemów zarządzania wiekiem może przynieść bardzo dobre i długofalowe efekty, które pomogą przedsiębiorstwom tworzyć przewagę konkurencyjną oraz wzmocnić wśród pracowników identyfikację z firmą i efektywność pracy.

Na naszych warsztatach poszerzymy wiedzę oraz zwiększymy umiejętności uczestników m.in. w zakresie: znajomości różnić pokoleniowych i charakterystyki generacji X,Y i Z, analizy obecnego stylu zarządzania wiekiem, zarządzania rozwojem różnych pokoleń, techniki motywacji uwzględniających przynależność pracownika do danej generacji,  planowania strategii zarządzania wiekiem, realizacji programów i systemów zarządzania wiekiem, wymiany doświadczeń i komunikacji między różnymi grupami wiekowymi czy zarządzania potencjałem pracowników i zespołów.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

  • zwiększenie wiedzy w zakresie różnić międzypokoleniowych
  • dobór odpowiednich programów zarządzania wiekiem
  • diagnozę obecnego stylu zarządzania wiekiem w firmie
  • zmniejszenie ilości konfliktów w zespołach międzypokoleniowych
  • wsparcie pracowników w ich rozwoju zawodowym z uwzględnieniem ich wieku
  • zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników
  • tworzenie kultury organizacyjnej opartej na integracji pokoleń
  • efektywna wymiana doświadczeń i wiedzy między grupami pokoleniowymi
  • świadome kształtowanie potencjału i rozwoju kariery pracowników
  • wzrost identyfikacji z firmą

Zapytaj o:

RHR +