Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna pozwala w sposób uporządkowany i przejrzysty wspierać zarządzanie przedsiębiorstwem. Wzorowy kształt struktury organizacyjnej powinien oddawać złożoność relacji, definiować odpowiedzialność oraz zachodzące w firmie procesy, a także obecne czy przyszłe zmiany.

Struktura organizacyjna stanowi ramę, która definiuje organizację. Poprzez określenie charakteru funkcjonowania, organizacja może skuteczniej podejmować decyzje na poziomie operacyjnym, personalnym, a także strategicznym. Wyraźnie określona struktura pozwala pracownikom na efektywną współpracę, eliminuje konflikty i nieporozumienia wynikające z niejasnych zakresów odpowiedzialności, czy błędów komunikacyjnych.

Projektowanie struktury organizacyjnej rozpoczynamy od etapu analizy struktury obecnie funkcjonującej. Zapoznajemy się z wizją, misją, wartościami, modelem biznesowym, strategią firmy, poznajemy jej specyfikę, potrzeby oraz wyzwania, które przed nią stoją. W kolejnym kroku projektujemy docelową strukturę organizacyjną. Określamy obszary do zmiany i zasoby potrzebne do jej efektywnego funkcjonowania. Jeżeli sytuacja tego wymaga, opracowujemy plan wdrożenia uwzględniający tzw. stan przejściowy struktury, zanim będzie można wdrożyć strukturę docelową. Ustalamy powiązania pomiędzy poszczególnymi komórkami. W ostatnim działaniu pomagamy we wdrożeniu struktury.

Jakie korzyści przynosi firmie optymalnie funkcjonująca struktura organizacyjna:

  • wsparcie w realizacji celów strategicznych postawionych przez organizacją
  • przejrzysta siatka podległości i komunikacji pomiędzy stanowiskami w pionie i poziomie
  • usprawnienie procesu wdrażania nowych pracowników
  • zdiagnozowanie przeciążeń stanowiskowych
  • pomoc w przygotowaniu się do zmian biznesowych np. planowanie stworzenia nowych, likwidacji czy połączenia stanowisk, zespołów, działów
  • efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów
  • określenie kanałów komunikacyjnych
  • wsparcie w stworzeniu podstawowych dokumentów organizacyjnych tj. regulamin organizacyjny

Zapytaj o:

RHR +