Podejmowanie decyzji

Każdego dnia dokonujemy wielu wyborów. Zazwyczaj oczekuje się od nas lub my oczekujemy od siebie, aby dokonana decyzja była najlepszą z możliwych. Dlatego  przed jej podjęciem staramy się oszacować ryzyko, spodziewane efekty oraz uwzględnić wiele dodatkowych czynników mogących wpłynąć na jej słuszność. Podejmując decyzję musimy zrobić to szybko, będąc pod presją czasu, a często i pod presją ludzi. Jednak samo dokonanie decyzji nie jest dla nas końcem procesu. Wraz z jej podjęciem pojawia się świadomość ciążącej na nas odpowiedzialność za jej skutki, przez co niejednokrotnie odczuwamy silny stres i niepewność.

W procesie decyzyjnym napotykamy na wiele trudności, z którymi musimy się zmierzyć. Odbywamy dziesiątki rozmów, uczestniczymy w wielu spotkaniach, borykamy się z brakiem wystarczającej ilości informacji.  Do tego dochodzą ograniczenia w naszym zakresie kompetencji czy samodzielności decyzyjnej. Będąc świadomymi odpowiedzialności, przed podjęciem decyzji staramy się korzystać z możliwie największej ilości różnych źródeł informacji, zadajemy dodatkowe pytania, analizujemy i przewidujemy możliwe scenariusze. Im ważniejsza i bardziej strategiczna decyzja, tym dłuższy czas jej podejmowania. Często wydłużając proces gromadzenia niezbędnych informacji staramy się odsunąć samo podjęcie decyzji. Niestety takie postępowanie może narazić nas i organizację na straty, a także nieprzyjemne konsekwencje. Bo w wielu sytuacjach najgorszym wyjściem jest niepodejmowanie żadnej decyzji.

Na naszych warsztatach poszerzymy wiedzę oraz umiejętności uczestników m.in. w obszarze: technik i procesu podejmowania decyzji, diagnozy swoich barier i ograniczeń, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, grupowego podejmowania decyzji, metod pobudzających kreatywność czy efektywnego poszukiwania rozwiązań.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

  • poznanie technik i metod podejmowania decyzji
  • skrócenie czasu procesu decyzyjnego
  • analizę potencjalnych trudnych sytuacji, które napotyka się w procesie podejmowania decyzji
  • poznanie metod skutecznego rozwiązywania problemów
  • zmniejszenie poziomu stresu i niepewności
  • zwiększenie komfortu pracy
  • podejmowanie decyzji w bardziej efektywny sposób

Zapytaj o:

RHR +