Prospecting

 • Jak określić grupę docelową?
 • W jaki sposób pozyskać i zainteresować klienta? Gdzie go szukać?
 • Jak zarządzać swoimi kontaktami?

W każdy miesiącu, kwartale czy roku przed handlowcami pojawiają się nowe wyzwania związane z realizacją planów sprzedażowych. Zdarza się, że kiedy zbliża się termin rozliczenia z wyników, pytani o to, jakie mamy pomysły by zrealizować wyznaczone cele sprzedażowe, zaczynamy działać chaotycznie, „nerwowo”, bez planu. Czasami takie działania mogą przynieść rezultaty, ale są to efekty krótkotrwałe. Nastawiamy się na szybki sukces, a nie na budowanie relacji z klientem – co w perspektywie może przynieść większe korzyści.

Zasypywani codziennie mnóstwem informacji musimy filtrować komunikaty, które do nas docierają i wyznaczać sobie priorytety. Tak samo jest z klientami. Jednym z najważniejszych etapów sprzedaży jest prospecting. Etap ten jest zazwyczaj pomijany, a tak naprawdę niezwykle istotny z punktu widzenia działu handlowego.

Prospecting jest to proces ułatwiający poszukiwanie i selekcjonowanie klientów, tworzenie bazy danych, definiowanie grupy docelowej, a wreszcie pozwalający z dużo dokładnością prognozować handlowcom przyszłe udane transakcje handlowe.

Aktywność w procesie przygotowania do rozmowy z klientem, dzięki zaplanowanym czynnościom zwiększy naszą skuteczność, a chaos zostanie zastąpiony zorganizowaniem, zyskamy pewność siebie i spokój wewnętrzny.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

 • zwiększy umiejętność planowania procesu sprzedaży
 • ułatwi kontakt z klientem docelowym
 • ograniczy czas na pozyskanie nowego klienta
 • podniesie możliwości sprzedażowe działu handlowego
 • zbuduje świadomość procesu pozyskania klienta i istotnych elementów wpływających na sprzedaż
 • zwiększy wiedzę o zarządzaniu bazą kontaktów
 • pozwoli na systematyczne i realne planowanie przyszłych transakcji
 • zwiększy efektywność, dzięki precyzyjnemu dotarciu do naszych docelowych odbiorców usług/produktów

Zapytaj o:

RHR +