Zarządzanie relacjami z klientem

Jak będzie wyglądała sprzedaż, kiedy wyłączymy z niej relacje? Pozostanie wymiana. Klient otrzyma określony towar czy usługę, a handlowiec określoną kwotę pieniędzy. Wydawać by się mogło, że mamy dwie zadowolone strony transakcji. Czy jednak jest to dobra strategia długoterminowa? Co pozwoliłoby nam na pozostanie w tej sytuacji konkurencyjnymi? Bez relacji pozostaje nam m.in. cena, jakość, szybkość realizacji. Żeby sprzedawać więcej, musielibyśmy stale mieć najlepszą, czyli najniższą ceną, stale najwyższą jakość na rynku i dostarczać produkt oraz usługi  na przysłowiowe wczoraj. Jednak gdyby pojawiła się okazja do zmiany dostawcy na tańszego, klient nie będzie zwracał uwagi na inne czynniki - poza czysto biznesowymi.

Budowanie i zarządzanie relacjami, to podstawa bycia konkurencyjnym, a także podstawa budowania długotrwałych relacji handlowych. Celem budowania relacji jest zdobycie i utrzymanie zaufania, a w konsekwencji możliwość stworzenia bazy stałych i lojalnych klientów, którzy niejednokrotnie sami będą inicjować kontakt.

Do umiejętnego zarządzania relacjami z klientem potrzebny jest nam szereg narzędzi wspierających pracę, od tych technicznych jak np. systemy CRM, aż po przemyślane strategie kontaktu z konkretnym odbiorcą. Wiedza o potrzebach, oczekiwaniach czy nawet zainteresowaniach naszego klienta może być w wielu przypadkach kluczowym, a nawet jedynym elementem wyróżniającym nas na tle konkurencji.

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się m.in. w jaki sposób wzbudzać zainteresowanie i zaufanie klientów, poznają techniki budowania relacji z kluczowymi klientami, przećwiczą praktyczne umiejętności zadawania odpowiednich pytań, dostrzegania sygnałów zakupowych oraz budowania więzi z różnymi typami klientów.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

  • nawiązywanie długofalowych relacji z klientem
  • budowanie strategii zarządzania relacjami
  • wzrost efektywności działań sprzedażowych
  • analiza zachowań w kontakcie z klientem
  • zdobycie wiedzy o dobrych praktykach budowania relacji
  • zwiększenie umiejętności komunikacyjnych
  • umiejętność dostosowania przekazu do różnych klientów
  • poszerzenie wachlarza technik rozpoznawania potrzeb klientów
  • umiejętność wzbudzania pozytywnych reakcji klienta
  • poznanie skutecznych narzędzi ułatwiających komunikację

Zapytaj o:

RHR +