Przeciwdziałanie mobbingowi (Polityka antymobbingowa)

Słowo mobbing wywołuje w nas silne negatywne reakcje. Co zrozumiałe unikamy więc poruszania takiego tematu w rozmowach o stosunkach pracowniczych. W firmach łatwiej jest stworzyć obligatoryjną procedurę antymobbingową niż opracować plan realnego monitorowania i reagowania na różne aspołeczne zachowania. Warto pamiętać, że mobbing to ostatnia faza konfliktu w organizacji i można go porównać do objawów ostrego zapalenia w przypadku jakiejś choroby. Podobnie jak w przypadku infekcji również przy mobbingu zwykle można rozpoznać niepokojące sygnały i zastosować prewencję zanim będziemy musieli mierzyć się z poważnymi skutkami problemu. Pod warunkiem, że stworzymy regularną praktykę monitorowania i zapobiegania pojawianiu się niewłaściwych zachowań.

Szkodliwych działań, toksycznych relacji lub konfliktów interpersonalnych może być w organizacji wystarczająco dużo, aby stworzyć negatywny klimat organizacyjny i jednocześnie zbyt mało, aby od razu mówić o mobingu. Koszty społeczne (stres) i biznesowe (efektywność pracy) mogą jednak okazać się na tyle istotne, że warto pochylić się nad tym problemem.

Dobra polityka antymobingowa jest ściśle powiązana z praktyką zarządzania personelem. Im bardziej transpartne zasady i im czytelniej wyregulowane normy społeczne tym bardziej profesjonalne stosunki międzyludzkie.

Grozę sytuacji związanych z pojęciem mobbingu wzmacniają zapisy w polityce antymobbinowej mówiące o dochodzeniach, komisjach, dowodach, sankcjach. To oczywiście bardzo ważny element scenariusza reagowania przygotowany na „stan zapalny”. Prościej jednak i skuteczniej jest stosować działania związane z regularnym badaniem środowiska pracy, regulowaniem uprawnień i obowiązków pracowniczych oraz szukaniem trwałych sposobów rozwiązywania napięć i konfliktów w środowisku pracy.

W czasie warsztatów opracujemy różne narzędzia do monitorowania zachowań niepożądanych. Opracujemy także sposoby reagowania w przypadku pozyskania informacji o różnych nieprawidłowościach oraz omówimy zalecenia dotyczące postępowania.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

  • Podejście prawne i praktyczne do mobbingu.
  • Opracowanie katalogu zagrożeń.
  • Poznanie najlepszych praktyk polityki antymobbingowej.
  • Wykorzystanie list kontrolnych do analizy sytuacji.
  • Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zjawiskom mobbingu.
  • Modelowanie sposobów rozwiązywania konfliktów w pracy.
  • Przygotowanie kadry kierowniczej do aktywnego udziału w promowaniu polityki antymobingowej.
  • Odpowiednie reagowanie w przypadku wystąpienia mobbingu.
RHR +