Zarządzanie konfliktami

W życiu codziennym i zawodowym doświadczamy i używamy pojęć kłótni i konfliktu, określając nimi te same, trudne sytuacje interpersonalne. Znaczenie tych słów, mimo że pokrewne, odnosi się jednak do zupełnie innych okoliczności. Kłótnia, to zazwyczaj gwałtowna wymiana zdań, nacechowana negatywnie, będąca nieskutecznym sposobem rozwiązania problemu. Natomiast konflikt, to zjawisko naturalnie występujące w wielu organizacjach, gdzie osoby czy zespoły mają sprzeczne cele. Konflikt nie musi prowadzić do kłótni, a wręcz odwrotnie – może doprowadzić do znalezienia kreatywnego rozwiązania. Konflikt może być bodźcem dla pracowników do pobudzenia ich aktywności, zwiększenia motywacji czy zaangażowania, wykorzystując naturalny mechanizm rywalizacji. Oczywiście kluczem do sukcesu jest właściwe zarządzanie konfliktem.  Konflikt nieumiejętnie zarządzany, może doprowadzić do chaosu i demotywacji, a czasami i rozpadu zespołu.

Manager nie powinien obawiać się konfliktu, jeżeli będzie potrafił wykorzystać jego pozytywne aspekty. Podstawowe trzy kroki w zarządzaniu konfliktem, to: właściwe zdefiniowanie konfliktu, zarządzanie nim i – co najważniejsze, jego rozwiązanie, kiedy zespół osiągnął już postawione przed nim cele. Łącząc te trzy wymiary możemy osiągnąć oczekiwane rezultaty i zbudować lub ugruntować pozycję silnego lidera zespołu. Sprawne zarządzanie konfliktem wymaga, jak każda umiejętność, solidnego treningu i ćwiczeń.

Na naszych warsztatach poszerzymy wiedzę oraz wzbogacimy umiejętności uczestników m.in. w zakresie: rozpoznawania źródeł i przyczyn konfliktu, analizy zachowań zespołu, technik wywierania wpływu, metod wykorzystywania inteligencji emocjonalnej w konflikcie, metod kierowania konfliktem, narzędzi rozwiązywania konfliktów, technik rozwiązywania problemów i pobudzania kreatywności zespołu czy kształtowania pozytywnych relacji.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

 • tworzenie inspirującego środowiska pracy
 • wykorzystywanie pozytywnych stron konfliktu
 • budowanie i umocnienie wizerunku lidera
 • umiejętną diagnozę przyczyn powstawania konfliktów
 • poznanie technik wywierania wpływu
 • zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników
 • pobudzenie aktywności i kreatywności zespołu
 • rozpoznawanie rodzajów konfliktu
 • skuteczne rozwiązywanie konfliktów
 • podniesienie efektywności pracy zespołu
 • kształtowanie pozytywnych aspektów rywalizacji w zespole

Zapytaj o:

RHR +