Assessment i Development Center

W procesie rekrutacji lub planowania awansów na dziale HR spoczywa duża odpowiedzialność za znalezienie i zarekomendowanie właściwej osoby. Aby zminimalizować ryzyko nietrafionych decyzji podstawowe metody tj. standardowe wywiady czy testy, mogą nie wystarczyć. Coraz częściej firmy korzystają z tzw. metody „centrum oceny i rozwoju”, czyli AC/DC. Należy ona do grupy najefektywniejszych narzędzi oceny kompetencji czy potencjału pracowników.

W przypadku prowadzenia rekrutacji wewnętrznych, często trudno zachować HR-owcom neutralność i dystans w przypadku oceny pracowników, z którymi mają zbudowane relacje. Natomiast AC/DC pozwala zachować rzetelność i obiektywizm badania. Pracownik lub kandydat podlega obserwacji i ocenie więcej niż jednego asesora. W trakcie AC/DC sprawdza się reakcję i zachowania osób względem konkretnych czynności związanych z zadaniami na przyszłym stanowisku oraz weryfikującymi jego kompetencje. Takie działanie pozwala zwiększyć skuteczność rekrutacji, decyzji o awansie, a w końcowym rezultacie – zadowolenie pracodawcy.

Na naszym szkoleniu poszerzymy wiedzę oraz wzbogacimy umiejętności uczestników m.in. w zakresie: zasad i narzędzi AC/DC, projektowania sesji assessmentowych, definiowania kompetencji, opracowania zadań i skali oceny, weryfikacji wskaźników behawioralnych, prowadzenia sesji i instruktażu dla pracownika, trafnego diagnozowania kompetencji, ewidencji i raportowania AC/DC, przekazywania informacji zwrotnej, dbania o rozwój własnych kompetencji asesorskich czy udzielania rekomendacji pracodawcy/managerowi działu.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

  • realizacja celów organizacyjnych przedsiębiorstwa
  • wzrost efektywności działu HR
  • wzrost kompetencji i samodzielności pracowników działu HR
  • tworzenie wewnętrznych standardów pracy w ramach AC/DC
  • efektywne wykorzystanie zasobów na diagnozę kompetencji
  • zwiększenie efektywności rekrutacji
  • skuteczny dobór pracowników na konkretne stanowiska
  • budowanie wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy
  • wsparcie pracowników w rozwoju

Zapytaj o:

RHR +