Komunikacja w zarządzaniu projektami

Coraz częściej organizacje lub projekty funkcjonują w strukturze macierzowej, która ułatwia tworzenie doraźnych zespołów roboczych. Kierownik funkcjonalny zazwyczaj otrzymuje zapotrzebowanie na oddelegowanie pracownika danego działu do grupy projektowej. W konsekwencji, project manager najczęściej nie jest bezpośrednim przełożonym pracownika, co może powodować liczne nieprzewidziane zdarzenia i utrudnienia w komunikowaniu oczekiwań, zakresu prac czy wymagań stawianych przed pracownikiem w zespole projektowym. Z tego powodu styl i sposób komunikacji w zarządzaniu projektem odgrywa jedną z najważniejszych ról w procesie podejmowanych działań. Wpływa na efektywność projektu oraz pomaga budować relacje z członkami zespołu. Dobór narzędzi komunikacyjnych powinien uwzględniać różnorodność typów zachowań, osobowości czy kompetencji osób realizujących projekt.

Manager czy kierownik projektu musi dysponować odpowiednim wachlarzem umiejętności, które pomogą mu zapanować nad pracą zespołu oraz reagować w odpowiedni sposób na zmiany i pojawiające się trudne sytuacje. Dodatkowo project manager musi pamiętać o współpracy z innymi działami czy odbiorcami projektu, którzy również komunikują mu swoje oczekiwania. Multifunkcjonalność to być może dobre określenie, oddające charakter tego stanowiska.

W trakcie szkolenia poszerzymy wiedzę i umiejętności uczestników m.in. w zakresie: roli komunikacji w projektach, metod pozyskiwania informacji, zasad funkcjonowania zespołu, pobudzania zaangażowania pracowników, reagowania na konflikty i trudne sytuacje, wykorzystywania potencjału zespołu, analizy własnych zachowań, współpracy na różnych płaszczyznach w organizacji czy czynników decydujących o skuteczności zespołu.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

 • wzrost zaangażowania zespołu projektowego
 • poznanie technik ułatwiających komunikację w zespole
 • diagnozę Twojego stylu komunikacji
 • lepsze wykorzystanie potencjału pracowników
 • zmniejszenie ilości sytuacji stresowych
 • zintegrowanie członków zespołu
 • zwiększenie efektywności pracy w projekcie
 • odpowiednie reagowanie na konflikty i trudne sytuacje
 • umocnienie pozycji lidera zespołu projektowego
 • zwiększenie komfortu pracy kierownika projektu i członków zespołu
 • umiejętne zarządzanie przepływem informacji w projekcie

Zapytaj o:

RHR +