Negocjacje z sieciami

Dominująca pozycja sieci handlowych jest prawie zawsze wykorzystywana przez kupców w procesie negocjacji. Działy handlowe małych, średnich, a nawet dużych przedsiębiorstw bardzo długo przygotowują się do wyczerpujących negocjacji, mających długofalowy wpływ na poziom marżowości i współpracy z daną siecią handlową. Duże oczekiwania ze strony firmy i ryzyko porażki, często wpływają na poziom stresu u handlowców, którym zależy na realizacji celów i zamknięciu sprzedaży. Im większa presja, tym większe prawdopodobieństwo zaistnienia sytuacji, w której handlowiec mimo dużego doświadczenia ulega presji, dekoncentruje się, traci zimną krew, a takiej okazji kupcy sieciowi zazwyczaj nie przegapiają.

Czym negocjacje z sieciami różnią się od standardowych? Obu stronom zależy na maksymalnych wynikach, wymianie informacji, dobrej ekspozycji towarów i domknięciu całego procesu. Podstawowe różnice to długość przygotowania do procesu, wartość zamówień czy wysoki zakres spełnienia sztywnych warunków handlowych. Mimo wszystko kupcy podkreślają, że oprócz części merytorycznej i oferowanego asortymentu, bardzo wiele w trakcie negocjacji zależy m.in. od przygotowania handlowców, ich umiejętności słuchania, odpowiadania na potrzeby, odporności, kontrolowania zachowań i pewności siebie, czyli elementów miękkich, które składają się na warsztat wprawnego / profesjonalnego negocjatora.

Na naszych warsztatach poszerzymy wiedzę oraz wzbogacimy umiejętności uczestników m.in. w zakresie: przygotowania planu i strategii negocjacji, sposobów i kanałów zdobywania istotnych informacji, dobierania odpowiedniej argumentacji, tworzenia partnerskich warunków współpracy, reagowania na manipulacje, budowania pewności siebie, asertywnej komunikacji czy rodzajów i stylów gier negocjacyjnych.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

 • wzrost skuteczności procesu negocjacji
 • sprawne przygotowanie do procesu negocjacji z sieciami handlowymi
 • zdobycie wiedzy odnośnie prowadzenia i przebiegu negocjacji ze strony kupca
 • poznanie najczęściej stosowanych taktyk i strategii negocjacyjnych
 • budowanie pozycji negocjacyjnej w trakcie rozmów z kupcami sieciowymi
 • radzenie sobie ze stresem i kontrolowanie emocji
 • rozwój umiejętności komunikacyjnych i asertywnych zachowań
 • przećwiczenie stylów i gier negocjacyjnych
 • sposoby tworzenia „awaryjnego” planu / alternatywy aby zabezpieczyć się przed niepowodzeniem
 • skuteczne reagowanie na manipulację
 • dobieranie odpowiedniej argumentacji

Zapytaj o:

RHR +