Radzenie sobie ze stresem

Eksperci z obszaru tzw. zdrowia psychicznego stale zwracają uwagę na zachowanie spokoju i równowagi w życiu zawodowym oraz prywatnym. Jest to warunek konieczny, aby cieszyć się dobrą kondycją fizyczną, jak i psychiczną. Słysząc takie porady, zazwyczaj nie dajemy wiary w ich zasadność, bo czy jest możliwe aby we współczesnym świecie żyć bez stresu? W wielu przypadkach odpowiedź będzie przecząca, ale możemy w znaczący sposób ograniczyć negatywne skutki stresu i lepiej kontrolować nasze emocje.

Stres zwyczajowo traktujemy jako coś złego i niepotrzebnego – jako naszego wroga. Tymczasem bardzo mało mówi się o jego pozytywnych stronach. Nierzadko okazuje się, że stres jest głównym czynnikiem mobilizującym nas do działania. Pozwala nam poradzić sobie z problemami, trudnymi sytuacjami, zmusza nasz do podjęcia aktywności. Pomaga nam szukać nieoczywistych rozwiązań; pobudza kreatywność.

Oczywiście musimy pamiętać, że przekraczając pewną granicę – indywidualną dla każdego z nas, stres staje się czynnikiem destrukcyjnym. Może objawić się w postaci stanów lękowych, obniżonej efektywności, problemów z koncentracją, brakiem zadowolenia z wykonywanych czynności/ pracy, może być również przyczyną wypalenia zawodowego.

Dlatego ważne jest, abyśmy poznali mechanizmy działania stresu, czynniki, które go wywołują, a także odnaleźli granicę, która oddziela tzw. stres pozytywny – eustres, od stresu negatywnego – dystres.

Na naszym szkoleniu radzenia sobie ze stresem, poszerzymy wiedzę oraz wzbogacimy umiejętności uczestników m.in. w zakresie: rozpoznawania rodzajów i objawów stresu, autoanalizy zachowań w sytuacjach stresowych, technik panowania nad emocjami, narzędzi skutecznej komunikacji, sposobów przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, efektywnego „korzystania” ze stresu, a także technik i metod reagowania na stres.

Jakie korzyści przyniesie szkolenie:

  • diagnozę własnych zachowań w sytuacjach stresowych
  • rozpoznawanie mechanizmów stresu
  • zwiększenie komfortu pracy
  • zmniejszenie skutków bycia w sytuacji stresowej
  • sprawne kontrolowania emocji
  • poznanie technik i metod radzenia sobie ze stresem
  • rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych
  • wykorzystywanie stresu w automotywacji
  • poznanie czynników powodujących wypalenie zawodowe
  • poznanie metod radzenia sobie z napięciem emocjonalnym

Zapytaj o:

RHR +