Trening dla trenerów

Wielu pracowników i managerów działu HR ukończyło szkoły, uczelnie, kursy i szkolenia przystosowujące ich do profesji trenera. Pracodawcy coraz częściej są skłonni korzystać z możliwości jakie oferują w tym temacie HR-owcy i proponują im realizację wewnętrznych szkoleń. Zazwyczaj, prowadzone warsztaty obejmują zakres kompetencji miękkich, stanowiskowych lub wymagających znajomości podstawowych zagadnień prawa pracy. Oczywiście, wewnętrzni trenerzy to nie tylko pracownicy związani z działem HR. Równie często, trenerów możemy spotkać w dziale sprzedaży czy na produkcji, a na co dzień są to osoby pełniące funkcje specjalistów, liderów, managerów czy dyrektorów.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem to przyjemna część pracy, ale również bardzo wymagająca i czasochłonna. Odpowiednia wiedza i umiejętności z zakresu w jakim się specjalizujemy, może nie iść w parze z naszymi kompetencjami trenerskimi. Wówczas trudno jest nam zainteresować i zwrócić uwagę uczestników szkolenia, a co za tym idzie w umiejętny sposób podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. O ile pracownicy działu HR, mają ułatwione zadanie dzięki kierunkowemu wykształceniu i znajomości metod pracy, to pracownicy innych komórek firmy, mogą czuć się zagubieni i nieprzygotowani do pełnienia roli nauczyciela, mentora czy trenera. W tym przypadku pomoc działu HR wydaje się nieodzowna, a szkolenie train the trainers pomoże im rozwinąć i uzupełnić przydatne umiejętności.

Dzięki wsparciu wewnętrznych trenerów, w firmach można budować kulturę nieustannego uczenia się i dzielenia się wiedzą. Co może przyśpieszyć proces adaptacji nowych pracowników, pomaga w rozwoju pracowników z dłuższym stażem, czy buduje przewagę konkurencyjną, dzięki temu tworzymy atrakcyjne miejsce pracy.

Na naszych warsztatach poszerzymy wiedzę oraz wzbogacimy umiejętności uczestników m.in. w zakresie: metod uczenia się dorosłych, rodzajów i form prowadzenia szkoleń, przygotowania szkolenia pod kątem organizacyjnym i merytorycznym, komunikacji z uczestnikami, znajomości technik uczenia się, metod prowadzenia szkoleń, kierowania procesem grupowym, oceny efektywności szkoleń, narzędzi ewaluacyjnych, prezentowania wiedzy i umiejętności, doboru ćwiczeń i testów, reagowania na trudne sytuacje w grupie, sposobów podsumowania i zakończenia szkolenia czy wykorzystywania narzędzi komunikacyjnych i metod wywierania wpływu.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

 • umiejętne przekazywanie wiedzy i doświadczenia uczestnikom szkolenia
 • wzrost zadowolenia pracowników z jakości prowadzonych szkoleń
 • zmniejszenie kosztów udziału pracowników w szkoleniach zewnętrznych
 • znajomości metod i technik prowadzenia szkoleń
 • budowanie kultury organizacyjnej nastawionej na naukę i rozwój
 • umiejętna analiza potrzeb i oczekiwań uczestników
 • sprawna komunikacja w trakcie trwania szkolenia
 • odpowiednie reagowanie na trudne pytania i sytuacje w trakcie szkolenia
 • efektywnego dobierania ćwiczeń i testów
 • zwiększenie motywacji i zaangażowania trenerów wewnętrznych
 • dbanie o odpowiedni rozwój pracowników

Zapytaj o:

RHR +