Mentoring

Pierwsze tygodnie po rozpoczęciu pracy w nowej firmie, to czas „badania gruntu”. Poznajemy nowy zespół, środowisko pracy, zasady postepowania. To okres, w którym możemy czuć się niepewnie i zachowywać się z dystansem. Tak zazwyczaj czują się nowi pracownicy, bez względu na poziom stanowiska. Poziom dezorientacji czy niepewności nowego pracownika można zminimalizować, dając mu przewodnika, który może być dla niego wsparciem i pomagać w okresie wdrożeniowym. Posiadanie mentora przyśpiesza proces adaptacji i edukację nowego pracownika, co ma wymierny wpływ na zmniejszenie kosztów szkoleń, i w relatywnie krótkim czasie pomaga pracownikowi na stanie się w pełni efektywnym i samodzielnym.

Mentoring to jedna z najefektywniejszych form wsparcia pracowników w procesie ich rozwoju. Opiera się na relacji mistrz – uczeń, w której mentor pełni rolę osoby odpowiedzialnej za kształtowanie zachowań, wiedzy i umiejętności ucznia (mentee) w organizacji. Mimo, że mentoring jest kojarzony z wdrażaniem niedoświadczonych pracowników, to w głównej mierze, ma on zastosowanie w przypadku osób o wysokim potencjale i kompetencjach, które są przygotowywane np. do objęcia nowej funkcji. Wprawny mentor oprócz przekazywania wiedzy, powinien za pomocą swojego autorytetu, inspirować mentee w poszukiwaniu rozwiązań, rozwijaniu talentu oraz podnoszeniu efektywności pracy. Mentorem może stać się każdy pracownik, ale najczęściej zostaje nim manager.

Na naszych warsztatach poszerzymy wiedzę oraz wzbogacimy umiejętności uczestników m.in. w zakresie: roli i stylu pracy mentora, diagnozy potrzeb mentee, technik przekazywania wiedzy, narzędzi pracy mentora, budowania autorytetu, jasnego określania celu działań, skutecznej komunikacji z podopiecznym, przekazywania informacji zwrotnych, metod rozwijania potencjału, źródeł i technik motywacyjnych czy zwiększania efektywności współpracy.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

  • przyspieszenie procesu adaptacji pracowników
  • bardziej efektywny rozwój i wykorzystanie kompetencji pracowników
  • zmniejszenie kosztów szkoleń
  • budowa świadomej organizacji zarządzającej wiedzą
  • zwiększenie motywacji pracownika
  • wspieranie sukcesji w organizacji
  • zwiększenie szans na awans i rozwój wewnętrznych talentów
  • zmniejszenie kosztów rekrutacji na stanowiska managerskie
  • wzrost zaangażowania pracownika
  • wzmocnienie kultury organizacyjnej

Zapytaj o:

RHR +