Współpraca w zespole

Każdy zespół charakteryzuje duża różnorodność jego uczestników, począwszy od typów osobowości, cech charakteru, zachowań, a kończąc na wiedzy i kompetencjach. Efektywność zespołu zależy w dużej mierze od umiejętnej komunikacji poszczególnych osób. Precyzyjne formułowanie pomysłów, myśli, przyjmowanie informacji zwrotnych, słuchanie, docenianie – to tylko niektóre z elementów, które budują dobry team work, czyli pracę zespołową. Oczywiście, nie jesteśmy w stanie uniknąć trudności i wyeliminować wszystkich konfliktów. Natomiast powinniśmy znać metody i narzędzia, pozwalające nam odpowiednio reagować w takich sytuacjach, a także spróbować przekuć je na pozytywne działanie, które pozwalają zespołowi pracować w odpowiedniej atmosferze. Ważne jest wzajemne oddziaływanie i wyciąganie wniosków, ponieważ w pracy zespołowej doświadczymy wielu zmian i trudnych do przewidzenia sytuacji. Powinniśmy wykazywać się empatią i zrozumieniem, aby oczekiwać tego samego od drugiej strony.

Na naszych warsztatach poszerzymy wiedzę oraz wzbogacimy umiejętności uczestników m.in. w zakresie: skutecznej komunikacji w zespole, reagowania na trudne sytuacje i konflikty, technik i metod motywacyjnych, czynników wpływających na funkcjonowanie zespołu, konstruktywnego wyrażania swoich emocji i myśli, zespołowego podejmowania decyzji, aktywnego słuchania czy udzielania informacji zwrotnej.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

 • poznanie technik skutecznej komunikacji
 • poprawę jakości i efektywności pracy zespołowej
 • rozwinięcie umiejętności współpracy
 • umiejętne reagowanie w trudnych sytuacjach
 • pobudzenie kreatywności w zespole
 • budowę partnerskich relacji w zespole
 • precyzyjne wyrażanie swojego stanowiska i opinii
 • podniesienie umiejętności aktywnego słuchania
 • zmniejszenie ilości sytuacji stresowych i nieporozumień
 • poznanie narzędzi motywacyjnych
 • zwiększenie komfortu pracy

Zapytaj o:

RHR +