Badanie satysfakcji / opinii pracowników

Wiedza na temat zadowolenia, nastrojów czy opinii pracowników o firmie może być dla pracodawców niezwykle cennym źródłem informacji. Spojrzenie na organizację od środka, pozwoli zidentyfikować obszary do rozwoju, źródła istniejących konfliktów, potencjalne problemy czy powody odejścia kluczowych dla organizacji pracowników. Jednym z najskuteczniejszych i coraz popularniejszych narzędzi diagnozujących w/w kwestie jest badanie opinii pracowników.

Obszary jakie możemy poddać badaniu to m.in.:

 • poziom zadowolenia pracowników
 • klimat i kultura organizacyjna
 • retencja pracowników
 • relacje w przedsiębiorstwie
 • poczucie wellbeing’u  w firmie
 • opinie na temat kadry managerów i współpracowników
 • wizerunek i postrzeganie firmy
 • zaangażowanie pracowników
 • zadowolenie z wynagrodzenia
 • opinie na temat zmian, które będą lub zostały już wprowadzone w organizacji
 • równowagę między życiem zawodowym a prywatnym (work-life balance)
 • zadowolenie z systemu szkoleń i innych systemów HR.
 • przyczyny powstających konfliktów oraz wiele innych obszarów

Pierwszym etapem projektu jest określenie przebiegu akcji informacyjnej i wskazanie grupy objętej badaniem. Następnie projektujemy ankietę lub weryfikujemy narzędzie już istniejące w firmie, dobieramy i szeregujemy kryteria oraz zakres pytań, ustalamy formę badania (on-line, tradycyjna) oraz formę raportu np. sumaryczny, graficzny, opisowy z rekomendacjami. Powyższe działania są zawsze konsultowane z przedstawicielami firmy, dla której realizujemy projekt badania satysfakcji pracowników. Po stworzeniu i zaakceptowaniu ankiety przez firmę, przeprowadzamy badanie właściwe. Wyniki surowe zostają opracowane przez konsultantów RHR+ i przedstawione firmie w formie raportu.

W zależności od celu badania, możemy wypracować wraz z kadrą managerską, w formie szkoleń lub konsultacji, m.in. przygotowanie się do badania opinii pracowników, prowadzenie akcji informacyjnej, udzielania informacji zwrotnej czy budowania motywacji i zaangażowania pracowników.

Jeżeli badanie prowadzane jest w formie elektronicznej, dysponujemy własną platformą on-line, gdzie po zalogowaniu uczestnik badania jest w stanie, za pomocą instrukcji, samodzielnie wypełnić ankietę satysfakcji/opinii.

Kwestie zaufania, zachowania anonimowości i bezpieczeństwa pracowników są dla nas priorytetem. Wszelkie dane wrażliwe i poufne są dostępne tylko dla konsultantów RHR+ prowadzących projekt. Konsultanci są zobowiązani do zachowania tajemnicy, natomiast dane elektroniczne są szyfrowane i zabezpieczone przed ingerencją z zewnątrz.

Realizując projekt badania satysfakcj pracowników zapewniamy:

 • bezpieczeństwo i poufność badania
 • możliwość wykorzystania platformy RHR + 
 • anonimową dystrybucję ankiety w formie elektronicznej
 • dokładną analizę informacji i kontekstu badania - zbieranie danych i obszarów badawczych
 • indywidualnie przygotowany kwestionariusz odpowiadający potrzebom firmy
 • wsparcie w przeprowadzeniu akcji informacyjnej dla pracowników
 • profesjonalny raport wraz z rekomendacjami, przygotowany w uzgodnionej formie
 • konsultacje oraz podsumowanie wyników badania
 • profesjonalną kadrę konsultantów naukowych z doświadczeniem biznesowym

Zapytaj o:

RHR +