Retencja pracowników - Jak zatrzymać kluczowych pracowników

Pierwszy raz od wielu lat problemem nr 1 dla polskich Pracodawców nie jest już biurokracja, a duże trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników – co deklaruje już 60% polskich przedsiębiorstw*.

W sytuacji gdy gospodarka szybko się rozwija, pojawiają się nowi inwestorzy i zwiększają się nakłady na wynagrodzenia oraz na przyciągnięcie nowych pracowników, może to oznaczać dla wielu firm nie tylko problemy ze znalezieniem, a głównie z utrzymaniem kluczowych pracowników – zachęconych ciekawszymi warunkami pracy. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Antal, 30% specjalistów i menedżerów aktywnie dąży do zmiany pracy (np. przeglądając i odpowiadając na ogłoszenia rekrutacyjne), a 62% nie szuka pracy aktywnie, ale nie ignoruje propozycji zawodowych, otrzymywanych przez headhunterów, znajomych lub portale networkingowe. Aby przeciwdziałać odejściu pracowników, wielu przedsiębiorców rozpoczęło wdrażanie programów i procesów mających na celu wzmocnienie lojalności i ich przywiązania do firmy m.in. programy zarządzanie talentami, rozbudowane systemy motywacyjne i premiowe czy dofinansowanie różnych form kształcenia.

Retencja pracowników jest kluczowym procesem wpływającym na utrzymanie płynności pracy i finansów przedsiębiorstwa. Zazwyczaj po stronie działów HR oraz osób zarządzających zespołami, spoczywa odpowiedzialność związana z utrzymaniem wysokiego poziomu zadowolenia pracowników. Tu pojawia się zazwyczaj pytanie o narzędzia, które kadra zarządzająca będzie mogła wykorzystać w realizacji tego zadania. Każda firma odznacza się inną specyfiką i kulturą organizacyjną i może dzięki temu wypracować unikalną strategię działania wobec zatrudnionych. Kolejne pytanie brzmi: jak powinien przebiegać proces i na co powinniśmy zwrócić uwagę przy planowaniu? Najważniejsze aby zdiagnozować obecną sytuację w trzech krokach tzn. dlaczego pracownicy przychodzą do naszej firmy, dlaczego zostają i dlaczego odchodzą. To dopiero początek drogi do tego aby wypracować plan działania dla naszej firmy. Ważne aby cały projekt był skoncentrowany na kluczowych pracownikach, którzy są ważnym ogniwem naszej firmy.

Na naszych warsztatach poszerzymy wiedzę oraz zwiększymy umiejętności uczestników m.in. w zakresie: metod planowania w projekcie retencji pracowników,  definiowania i identyfikacji kluczowych pracowników, doboru narzędzi w programie utrzymania pracowników, znajomości systemów HR wspierających retencje, technik i metod analizy czynników stymulujących lojalność i zaangażowanie pracowników, możliwości rozwoju kluczowych talentów, monitorowania procesu retencji czy tworzenia odpowiedniego klimatu organizacyjnego wspierającego wdrożenie projektu.

Jakie korzyści przyniesie realizacja programu lub udział w szkoleniu:

  • dokładną diagnozę obecnego stanu zasobów w programie retencji pracowników,
  • poznanie narzędzi wspomagających zatrzymania kluczowych pracowników i budowania ich zaangażowania,
  • przygotowany plan działania w przypadku sytuacji odejścia kluczowego pracownika,
  • budowanie pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz organizacji,
  • przejrzysty proces rozwoju i wsparcia wartościowych pracowników,
  • zwiększenie zaangażowania i lojalności kluczowych pracowników,
  • kreowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej wymianie informacji i wiedzy ,
  • niższe nakłady finansowe na procesy rekrutacyjne,
  • stworzenie wysokich standardów HR i zarządzania pracownikami,
  • większa konkurencyjność firmy na rynku pracy.

*Wg raportu firmy Grant Thorton z 2017 r.

Zapytaj o:

RHR +