Zarządzanie zespołem

Bardzo szeroki zakres umiejętności, który kryje się pod słowami; zarządzanie zespołem, może mylnie wywołać wrażenie zbyt obszernej problematyki - jaką może obejmować temat treningu managerskiego. Natomiast umiejętność kierowania zespołem odnosi się do podstawowego zakresu kompetencji, jakimi każdy manager powinien się posługiwać. Młodzi kierownicy, dopiero co zdobywający praktyczną wiedzę, o funkcjonowaniu zespołów często spoglądają w kierunku starszych kolegów „zaprawionych w bojach”. Doświadczeni managerowie mogą zazwyczaj wykazać się wieloma sukcesami i wysokimi umiejętnościami na polu zarządzania, a z drugiej strony mogą przejawiać negatywne nawyki, przejmowane przez ich młodszych kolegów.

Przy realizacji projektów szkoleniowych dla managerów, nierzadko spotykamy się z pytaniem; „czy dobrym pomysłem jest wymieszanie grupy młodych i doświadczonych managerów?”, „czy nie wpłynie to na jakość ich pracy?”. Zadanie takiego pytania sugeruje nam (abstrahując od celu szkolenia), że z punktu widzenia kadry kierowniczej, rzadko dochodzi do sytuacji, w których obie grupy mają okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń. Same zaś spotkania opierają się najpewniej na zasadzie krótkich meetingów, na temat sukcesów i porażek. Szkolenie z zakresu zarządzania zespołem to w takim przypadku idealny moment na to, aby oprócz wymiany spostrzeżeń na temat; jakości pracy, koleżeńskich uścisków, wypracować wspólne rozwiązania czy standardy kierowania zespołami w organizacji. Dzięki temu firma będzie dysponować nie tylko wykwalifikowaną kadrą managerów, a przede wszystkim zespołem, który będzie pobudzać rozwój i wpływać na efektywność pracowników.

Na naszych warsztatach poszerzymy wiedzę oraz wzbogacimy umiejętności uczestników m.in. w zakresie: podstawowych kompetencji lidera, planowania pracy zespołu, znajomości stylów przywódczych, budowania autorytetu, rozwoju i inspirowania pracowników, technik motywowania i delegowania zadań, udzielania informacji zwrotnych, dbania o efektywność zespołu, tworzenia funkcjonalnego środowiska pracy czy radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

Zapytaj o:

RHR +