Przywództwo sytuacyjne

Pewnie wiele osób, na stanowiskach managerskich, spotkało się w trakcie swojej pracy z pojęciem przywództwa sytuacyjnego, czy jednoznacznie kojarzonego z nim Kena Blancharda (jednego z autorów tej metody).

Każdemu z nas zależałoby na tym, aby do każdej sytuacji można było wykorzystać wzorcową metodę, którą możemy rozwiązać każdy problem lub trudną kwestię. Pewnie wielu z nas pogodziło się już z faktem, że nie ma panaceum, na wszystkie bolączki. Choć w przypadku wielu managerów i ich sposobów kierowania zespołami, można odnieść wrażenie, że korzystają tylko z jednego utartego schematu i stylu zarządzania. Używają go w relacjach z podległymi pracownikami - bez względu na ich etap rozwoju w organizacji czy sytuację, w której się znaleźli. Ważne jest aby manager posiadał świadomość zróżnicowania swojego zespołu, umiał zdiagnozować zaistniałe sytuację i potrafił elastycznie wykorzystywać swoje kompetencje do wsparcia i rozwoju pracowników.

Umiejętny dobór stylu przywództwa jest bardzo istotny z punktu widzenia organizacji i pracownika ponieważ złe nawyki, brak chęci zmiany czy rutyna kierownika zespołu, może prowadzić do wielu niepożądanych sytuacji, takich jak spadek zaangażowania, motywacji czy nawet efektywności zespołu. Oczywiście manager nie musi być wszechwiedzący, ale powinien odpowiednio reagować na typowe i nietypowe sytuacje jakie spotka podczas w swojej pracy. Ma to duże znaczenie w budowaniu autorytetu lidera, ponieważ powtarzające się błędy, słaba komunikacja ze strony kierownika, będą odbierane przez pracowników jako niekompetencja, a co za tym idzie będzie bardzo trudno wywierać wpływ na pracowników czy inspirować zespół. Ważne aby dobry manager dbał o rozwój swoich kompetencji przywódczych, ponieważ umiejętne zarządzanie sytuacyjne pozwoli mu zwiększyć swoją skuteczność i osiągać zaplanowane wyniki.

Na naszym szkoleniu poszerzymy wiedzę oraz wzbogacimy umiejętności uczestników m.in. w zakresie: stylów i rodzajów zarządzania, efektywnej diagnozy sytuacji,  budowania autorytetu lidera, znajomości cech dobrego managera, rozwiązywania problemów, reagowania na trudne sytuacje, pozytywnego wywierania wpływu, technik skutecznej komunikacji, znajomości typów osobowości, narzędzi motywacyjnych, rozwijania potencjału pracowników, inspirowania zespołu, wyznaczania celów i organizacji pracy czy udzielania informacji zwrotnych.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

 • budowa autorytetu lidera zespołu
 • wzrost zaangażowania i motywacji pracowników
 • umiejętne reagowanie na trudne sytuacje
 • wywieranie pozytywnego wpływu na pracę zespołu
 • znajomość skutecznych narzędzi komunikacyjnych
 • wykształcenie pożądanych reakcji na konkretne sytuacje
 • zwiększenie efektywności pracy
 • zmniejszenie ilości niepożądanych zachowań
 • budowa partnerskich relacji w zespole
 • skuteczna diagnoza etapu rozwoju pracownika w organizacji
 • wsparcie pracowników w rozwoju
 • tworzenie inspirującego środowiska pracy
 • wzmocnienie kultury organizacyjnej

Zapytaj o:

RHR +