Zarządzanie zmianą

Wprowadzanie zmian w organizacji jest naturalnym procesem rozwoju firmy, tak samo jak naturalny jest zazwyczaj opór pracowników przez wprowadzeniem zmian. Z perspektywy kadry zarządzającej obrona status quo przez pracowników jest niezrozumiała – przecież przedsiębiorstwo musi np. zwiększyć swoją konkurencyjność aby zachować miejsca pracy. Natomiast z punktu widzenia kadry pracowniczej, pojawia się pytanie, po co zmieniać coś, co działa dobrze i jeśli się zmieni to jest duże ryzyko, że na tym ucierpimy. Jak można zauważyć każda ze stron ma swój interes i racje, dlatego zachodzi pytanie w jaki sposób wprowadzać zmiany aby obyło się to jak najmniejszym kosztem finansowym i czasowym? Ważne jest aby cały proces został dokładnie zaplanowany i zakładał wystąpienie zjawisk utrudniających wprowadzenie zmian, na które możemy szybko zareagować i znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Kolejnym elementem pozostaję komunikacja, a dokładniej sposób w jaki przekazujemy informacje o zmianach.

Kadra managerska jest odpowiedzialna za realizację strategii przedsiębiorstwa, dlatego od niej w głównej mierze, jako wykonawców projektu, zależy tempo wprowadzania zmian oraz diagnoza czynników, które w istotny sposób mogą wpłynąć na ich wprowadzenie. Managerowie powinni również pamiętać, o tym, że wprowadzanie zmian to jeden z etapów, a kolejną o wiele trudniejszą częścią jest ich utrzymanie. Może się okazać, że pracownicy mimo początkowej akceptacji, nie wprowadzają w życie usprawnień i działają wg starych schematów. Oczywiście wszystko wymaga czasu i nie należy zbyt bardzo przejmować się pierwszymi niepowodzeniami, jednak monitorowanie postępów i dbanie o ciągły rozwój jest konieczne do sprawnego funkcjonowania organizacji. Kadra managerska powinna być odpowiednio przygotowana i posiadać konkretne kompetencje, a wtedy ich wysiłek, dzięki umiejętnemu zarządzaniu zmianą, przyniesie wiele korzyści dla firmy i pracowników.

Na naszym szkoleniu poszerzymy wiedzę oraz wzbogacimy umiejętności uczestników m.in. w zakresie: mechanizmów wpływających na wdrażanie zmian, planowania i ustalania priorytetów, sposobów informowania o zmianach, narzędzi skutecznej komunikacji, reagowania na trudne sytuacje, monitorowania procesu wprowadzenia zmian, procesu podejmowania decyzji, radzenia sobie z oporem i problemami przed wprowadzaniem zmian czy wsparcia i rozwoju pracowników w procesie zmian.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

 • wzrost umiejętności komunikacyjnych
 • poznanie zasad i metod wdrażania zmian
 • zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników
 • zmniejszenie oporu przed wprowadzeniem zmian
 • terminowa realizacja zadań w procesie zmian
 • umiejętna komunikacja z pracownikami
 • skuteczne monitorowanie i kontrola postępów
 • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami i konfliktami
 • ograniczenie kosztów finansowych i czasowych procesu zmian
 • efektywna realizacja strategii firmy
   

Zapytaj o:

RHR +