Coaching managerski

"Coaching” funkcjonuje w naszym kraju od kilku dobrych lat, przybierając różne formy i definicje, często wbrew założeniom do jakich został stworzony. Z coachingiem kojarzonych jest błędnie wiele innych form rozwoju osobistego m.in. mowy motywacyjne, mentoring, doradztwo, konsultacje czy psychoterapia. Czasami traktuje się coaching jako remedium na osiągnięcie sukcesu zawodowego, osobistego i byciem „naj” w każdym aspekcie życia. Takie skojarzenia niestety wytworzyły w wielu osobach barierę, która powoduje niechęć do korzystania z coachingu lub wykorzystywania narzędzi coachingowych w codziennej pracy. W najprostszej definicji coaching to technika rozwijająca i odkrywająca potencjał osobisty, skupiająca się na poszukiwaniu rozwiązań, pomagająca zmniejszyć bariery i ograniczenia aby przybliżyć nas do realizacji zaplanowanego celu. Co ważne coach nie przekazuje wiedzy, nie trenuje umiejętności i nie udziela odpowiedzi, ponieważ na osobie coachowanej leży ciężar znalezienia najlepszego dla siebie kierunku rozwoju, dzięki wsparciu, zaufaniu i odpowiedniemu kierowaniu przez coacha.

W temacie coachingu managerskiego chodzi o pracę nad coachingowym stylem kierowania zespołem, a nie tylko skupieniu się nad zadawaniem pytań, rozmowami motywacyjnymi, czy zdobywaniem doświadczenia jako coach. Każdy zainteresowany uczestnik szkolenia, powinien otrzymać narzędzia, które może wykorzystać w praktyce. Oczywiście nie każda technika i metoda znajdzie zastosowanie w codziennej pracy, jednak na pewno okażą się pomocne przy wyznaczaniu celów, delegowaniu zadań, monitorowaniu wyników, podnoszeniu efektywności pracy zespołu czy rozwoju poszczególnych jego członków.

W trakcie szkolenia wzbogacimy wiedzę oraz umiejętności uczestników m.in. w zakresie: technik pracy coachingowej, definicji i struktury coachingu, diagnozy własnego stylu zarządzania, narzędzi coachingowych, dobrych praktyk managerskich, rozpoznawania potencjału i ograniczeń zespołu, budowania partnerskich relacji, umiejętnego wyznaczania celów wraz z zespołem czy technik pozwalających wpływać na zachowania i postawy.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

  • analizę własnego stylu kierowania
  • wykorzystywania w praktyce narzędzi coachingowych
  • zwiększenie motywacji zespołu
  • rozpoznawanie barier i ograniczeń zespołu
  • poznanie metod i technik pracy coacha
  • budowanie pozycji naturalnego lidera zespołu
  • pozytywne wywieranie wpływu
  • umiejętność budowy programów rozwojowych dla podwładnych
  • zwiększenie efektywności zespołu i komfortu pracy

Zapytaj o:

RHR +