Zarządzanie zespołem handlowym

Ze względu na dużą różnorodność form pracy handlowców (rozproszenie, częsta praca w terenie, home office) osoby zarządzające działem sprzedaży mają zazwyczaj mniejszą możliwość kontroli nad ich codziennym działaniem i efektywnością niż np. kierownicy w działach administracyjnych czy produkcyjnych. Często stanowi to duże wyzwanie dla kierownika i niejednokrotnie prowadzi do wielu niestandardowych pomysłów i działań mających na celu przywrócenie kontroli nad pracą podległego zespołu. Niestety, nie zawsze wybór formy weryfikacji efektywności handlowców okazuje się skuteczny.

Np. przy zespole rozproszonym, bezpośrednie spotkania z handlowcami odbywają się stosunkowo rzadko, są krótkie i odnoszą się najczęściej do bieżących spraw związanych z realizacją planów sprzedażowych. Handlowcy podkreślają, że często brakuje im wsparcia, motywacji do działania oraz dłuższej rozmowy z przełożonym, która pozwoliłaby na omówienie problemów czy wątpliwości handlowca, a także strategii na przyszłość.

Dlatego od kierowników działów handlowych często wymaga się, aby byli charyzmatycznymi liderami swoich zespołów, posiadającymi autorytet, potrafiącymi budować więzi i radzić sobie z wieloma złożonymi problemami.

Bycie liderem wynika nie tylko z pełnionej funkcji, ale przede wszystkim z działania, postawy, zaangażowania i zdobytego zaufania u pracowników. Osoby zarządzające działem handlowym powinny posiadać szereg kompetencji, dzięki którym będą w stanie odpowiednio szybko reagować, a co więcej, przewidywać następstwa swoich decyzji.

Na szkoleniu  przećwiczymy w praktyce m.in. techniki budowania autorytetu, narzędzia motywacji pozafinansowej, metody podnoszące jakość codziennej pracy, komunikację w zespole, w tym w zespole rozproszonym i budowanie w nim relacji, delegowanie obowiązków i zadań oraz radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

  • zdobycie umiejętności planowania strategicznego
  • poznanie narzędzi zarządzania zespołem rozproszonym
  • zdobycie wiedzy o istotnych elementach planowania i monitorowania pracy zespołu
  • nabycie umiejętności reagowania w sytuacjach konfliktowych
  • poznanie metod wspierania pracowników
  • usprawnienie delegowania
  • umiejętne budowanie autorytetu lidera zespołu
  • poznanie sposobów ukierunkowania i motywowania handlowców do działania
  • przećwiczenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
  • przygotowanie efektywnych zebrań działu handlowego

Zapytaj o:

RHR +