Zarządzanie zespołem rozproszonym

Kiedyś ekspansja na rynki międzynarodowe kojarzyła się głównie z wielkimi koncernami, wydającym ogromne pieniądze na otwarcie lokalnych oddziałów, transferując wyspecjalizowanych managerów z centrali. Koszty takiej operacji były z reguły znaczne. Z pomocą przyszła jednak nowoczesna technologia oraz jej rozwój, dzięki czemu możemy z dowolnego miejsca na Ziemi, bez płacenia gigantycznych rachunków, połączyć się z pracownikiem czy partnerem biznesowym. W dobie startupów i innowacyjnych projektów, bez większych ograniczeń czasowych możemy pracować nawet w egzotycznych krajach. Możemy stać się uczestnikami międzynarodowego projektu, która to forma pracy była niegdyś zarezerwowana tylko dla znanych marek i wielkich korporacji.

Może się wydawać, że sposób zarządzania zespołem rozproszonym czy wirtualnym, nie powinien zasadniczo różnić się od stosowanego na co dzień tzw. zarządzania twarzą w twarz, bo przecież w obu przypadkach mamy kontakt z człowiekiem. Bariery zaczynają się pojawiać na poziomie komunikacji, ze względu na różnice; kulturowe, edukacyjne, środowiskowe czy mentalne, a także ograniczoną formę kontroli bezpośredniej. Dlatego ten sposób zarządzania wymaga bardzo dużej elastyczności, zaufania i bardzo dobrej organizacji pracy.

Zarządzanie zespołem rozproszonym mimo, że stanowi wyzwanie dla managerów przyzwyczajonych do standardowej pracy, to pozwala dzięki dużej różnorodności zespołu osiągnąć o wiele lepsze efekty. Możemy szybko transferować wiedzę na różnych poziomach w organizacji oraz oszczędzać czas i pieniądze, czyli to czego ciągle chcielibyśmy więcej na każdej szerokości geograficznej.

Na naszych warsztatach poszerzymy wiedzę oraz zwiększymy umiejętności uczestników m.in. w zakresie: faz tworzenia wirtualnych zespołów, znajomości barier kulturowych, narzędzi komunikacyjnych, technik raportowania i kontroli w zespole rozproszonym, budowania relacji „na odległość”, metod zdalnego delegowania i motywacji, stylów zarządzania zespołem rozproszonym, efektywnego zarządzania relacjami, elastyczności w międzynarodowym środowisku pracy czy wspierania rozwoju i efektywności zespołu.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

 • znajomość różnic i barier w zdalnej komunikacji interpersonalnej
 • budowanie relacji w międzynarodowym środowisku pracy
 • kształtowanie elastyczności w zarządzaniu zespołem rozproszonym
 • pobudzenie kreatywności i innowacyjności w zespole
 • zwiększenie samodzielności i zaangażowania zespołu
 • tworzenie atmosfery pracy zbudowanej na zaufaniu i współpracy
 • poznanie technik delegowania i motywowania „na odległość”
 • reagowanie na trudne sytuacje i konflikty
 • umiejętne planowanie i organizacja pracy wirtualnego zespołu
 • wzrost efektywności i komfortu pracy
 • kreowanie wysokich standardów zdalnego zarządzania

Zapytaj o:

RHR +