Wspieranie pracowników i profilaktyka stresu w trudnych warunkach

2020 rok to rewolucyjny czas, w którym większość branż, pracowników czy firm musiało zmienić formę swojej pracy. Przejście na tryb home office czy pracę zdalną było kiedyś jednym z benefitów, nierozdawanych zbyt chętnie, ze względu na wiele trudności związanych m.in. z monitorowaniem pracy, motywowaniem pracowników, rozliczaniem czasu pracy i wiele innych, mniej lub bardziej subtelnych kwestii. Sytuacja na świecie z COVID-19 wymusiła na Pracodawcach wysłanie wielu Pracowników do ich domów. Oznaczało to w krótkim okresie konieczność adaptacji salonów, pokoi lub innych pomieszczeń na biura, w których będziemy spędzać cały dzień, a nie tylko 8 godzin.

Konieczność pracy w warunkach zazwyczaj do tego nieprzystosowanych jest dla wielu osób ogromnym utrudnieniem. Wykonywanie swoich obowiązków w momencie, gdy na relatywnie niedużej przestrzeni oprócz nas są również inny domownicy, wykonujący swoją pracę lub pobierający zdalną naukę, może wywoływać w nas uczucie dużego dyskomfortu. Przyczyniają się do tego hałas, zaburzenia rytmu pracy czy brak koncentracji. Kilkumiesięczna praca w takich warunkach i długotrwały stres może mieć daleko idące skutki dla naszego zdrowia, samopoczucia czy pracy.

Często zapominamy, że praca zdalna nie oznacza alienacji, bo przecież prawie codziennie spotykamy się online z naszym zespołem czy współpracownikami. Zebrania na MS Teams, ZOOM, Skype, Google Hangouts i wielu innych platformach to już codzienność. Oczywiście nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu, ale w tych warunkach ważne jest wsparcie, jakim wykażą się kierownicy, managerowie i liderzy w swoich zespołach. Nieformalna rozmowa przy porannej kawie w kuchni, na korytarzu czy w trakcie przerwy często pozwalała nam uwolnić część negatywnych emocji, otrzymać pochwałę od szefa czy znaleźć rozwiązanie naszego problemu. W obecnym trybie pracy powyższe działania są trudniejsze do realizacji, ale dalej możliwe. Musimy mieć świadomość ograniczeń, jakie niesie ze sobą praca zdalna, ale nie możemy się przez to sami ograniczać. Mimo, że ta forma jak żadna inna, może obnażyć nasz deficyt kompetencji związanych m.in. z komunikacją, radzeniem sobie ze stresem, współpracą w zespole, to nie możemy pozostać bezczynni i głusi na to, jak nasz organizm negatywnie odczuwa skutki obecnej sytuacji.

Nasi trenerzy pomogą i rozwiną  kompetencje m.in. w zakresie: przygotowania i prowadzenia spotkań online, komunikacji zespołowej w pracy zdalnej, budowania pozytywnej samooceny, redukcji stresu, technik pracy zespołowej, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, przekazywania informacji zwrotnej i wielu innych.

Korzyści jakie przyniesie udział w szkoleniu:

  • Poprawienie komunikacji między pracownikami i lepszy przepływ informacji.
  • Poznanie i przećwiczenie metod i technik wsparcia pracowników w trudnym czasie.
  • Lepsze wykorzystywanie narzędzi pracy zdalnej do komunikacji.
  • Poznanie czynników powodujących wypalenie zawodowe.
  • Poznanie metod radzenia sobie z napięciem emocjonalnym.
  • Poznanie barier w motywowaniu pracowników i przedstawienie sposób na ich eliminacje.
  • Zmniejszenie ilości sytuacji stresowych i nieporozumień.
  • Poznanie metod sprawnego radzenia sobie w sytuacjach długotrwałego stresu.
  • Tworzenie przyjaznego środowiska pracy online sprzyjającego rozwojowi pracowników i całego zespołu.
  • Podniesienie poziomu satysfakcji z pracy, zaangażowania i relacji w organizacji.

Zapytaj o:

RHR +