First Time Manager - Początkujący menedżer

Awans na kierownika, managera lub lidera zespołu, działu czy projektu to moment, w którym pojawią się przed tobą nowe wyzwania, których pewnie wcześniej nie podejmowałeś. Mimo, że awans wiążę się wieloma gratyfikacjami, to gdy pierwszy raz zostajemy szefem, musisz szybko nauczyć się nowych umiejętności.

Po pierwsze, zostawiamy naszych dotychczasowych współpracowników i stajemy się ich szefem. Musimy zaplanować ich pracę, skoordynować zadania, zmotywować do działania i w końcu ocenić efekty. Często musimy podejmować decyzje, które mogą się wydać niepopularne, kierować się dobrem firmy i zrównoważyć to z dobrem naszych dotychczasowych kolegów z pracy. Pojawiają się pytania, jak zachować dobre relacje ze współpracownikami, a z drugiej strony osiągać zamierzone cele zespołu?

Po drugie, gdy awansujesz na kierownika zespołu, musisz mieć konkretne umiejętności menedżerskie, często zupełnie inne niż te, które potrzebujesz na stanowisku specjalisty. Mimo, że czasem twój zespół może już istnieć, warto pomyśleć, jak go dobrze zgrać, aby osiągnąć efekt synergii. Będziesz pewnie musiał ustalić cele zespołu i poszczególnych pracowników na kolejne tygodnie, a do tego zrobić skuteczny plan działania. Nie obejdzie się bez bardzo uniwersalnej umiejętności menedżera, jakim jest podejmowanie decyzji. Choć decyzje są częścią naszego życia, to rzadko kiedy potrafimy je podejmować tak, aby były trafne. W pracy kierownika trafność decyzji w dużym stopniu decyduje o jego sukcesie. Oprócz tego powinieneś potrafić analizować napotkane problemy, znajdować rozwiązania stosując techniki twórczego myślenia. Twoim nowym zadaniem będzie również organizowanie i prowadzenie spotkań, co jak wiesz, bardzo wpływa zarówno na efektywność pracy, jak i zaangażowanie pracowników. No i w końcu, choć nie na końcu całego procesu zarządzania, będziesz musiał zmotywować pracowników – swoich kolegów i koleżanki – do pracy.

Po trzecie, gdy zostajesz kierownikiem zespołu, działu albo projektu, zaczynasz być mostem pomiędzy pracownikami i swoimi szefami! Musisz potrafić się komunikować zarówno ze swoimi pracownikami, jak i z osobami, które są wyżej w hierarchii firmy. Dodatkowo będziesz na pewno współpracował z innymi kierownikami na twoim szczeblu. To ważna umiejętność, bez której nie obejdzie się żaden początkujący menedżer.

Dlatego opracowaliśmy program rozwojowy „First time manager – Początkujący menedżer”, będący odpowiedzią na Twoje potrzeby. Dzięki udziałowi w warsztatach zdobędziesz nowe kompetencje m.in. w zakresie:

  • rozumienia, kiedy należy budować zespół, a kiedy wystarczy rozdzielić pracę poszczególnym pracownikom,
  • jak integrować pracowników, aby jako zespół osiągali efekt synergii, czyli aby efekty ich pracy były jak 2+2=5,
  • ustalania celów przy użyciu najefektywniejszych narzędzi,
  • sprawnego delegowania zadań i odpowiedzialności,
  • planowania zadań metodą ALPEN, aby te zadania efektywnie zrealizować,
  • podejmowania decyzji tak, aby zmaksymalizować szanse sukcesu i zwiększać trafność decyzji z punktu widzenia założonych celów,
  • analizowania przyczyn zaistniałych problemów, aby móc je w części lub całości rozwiązać,
  • znajdowania twórczych rozwiązań tych problemów, wykorzystując metody twórczego myślenia i kompetencje swoich pracowników,
  • przygotowania agendy spotkania i jego poprowadzenia, aby uczestnicy mogli wyjść ze spotkania z większą wiedzą niż przed spotkaniem, aby nie mieli poczucia straconego czasu i byli zaangażowani w jego trakcie
  • motywowania swoich pracowników do podejmowania wyzwań i zleconych zadań, ale też do wykorzystania swoich talentów i ukrytych kompetencji.

Zapytaj o:

RHR +