Zarządzanie zespołem produkcyjnym

Wydawać by się mogło, że kierowanie zespołami na różnych stanowiskach i w różnych działach, powinno mieć jednolity charakter, ze względu na powszechnie wykorzystywane metody zarządzania.  Jak pokazuje nasze doświadczenie, zarządzanie zespołem produkcyjnym jest zagadnieniem o wiele bardziej złożonym. Ze względu na specyfikę wymagań produkcji m.in. optymalizację kosztów, dbanie o wyższą jakość i ilość produktów, ciągłą formę pracy czy różnorodną mentalność oraz wykształcenie kadry pracowników. Taki charakter zarządzania może sprawić wiele trudności, szczególnie przy realizacji założeń planu produkcyjnego.

Jednym z częstych problemów z jakimi spotykają się kierownicy produkcji to m.in. słaby poziom komunikacji, narastające konflikty, brak narzędzi do szybkiej oceny i motywacji, niewywiązywanie się pracowników z powierzonych zadań, przestoje na produkcji, niewystarczające kompetencje pracowników czy brak samodzielności. To tylko nieliczne problemy, jakie wymieniają osoby zarządzające produkcją. Do tego dochodzą wyzwania oraz cele stawiane przez organizację. Okazuje się, że obszar kompetencji kierownika produkcji nie zamyka się tylko w tzw. „twardej” wiedzy w zakresie znajomości urządzeń, maszyn czy specyfiki zagadnień produkcyjnych, ale przede wszystkim dotyczy „miękkich” elementów związanych z podnoszeniem efektywności pracy zespołu i zaangażowania pracowników.  

Na naszych warsztatach, zarządzania zespołem produkcyjnym, poszerzymy wiedzę oraz zwiększymy umiejętności uczestników m.in. w zakresie: przepływu komunikacji na produkcji, pozafinansowego motywowania pracowników, stylów zarządzania na produkcji, delegowania zadań i zakresu odpowiedzialności, prowadzenia spotkań i rozmów oceniających, przekazywania informacji zwrotnej, kontroli i monitorowania postępów pracy czy radzenia sobie z konfliktami i trudnymi sytuacjami.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

Zapytaj o:

RHR +