Zarządzanie zespołem projektowym

Coraz częściej w wielu firmach znaczącą rolę odgrywa stanowisko project managera, odpowiedzialnego za realizację oraz sukces powierzonych projektów. Zarządzanie zespołem projektowym wymaga od project managera, umiejętnego posługiwania się wieloma technikami, narzędziami i kompetencjami. Tym bardziej, że często zespół projektowy tworzy grupa wykwalifikowanych specjalistów z całej firmy, którzy nigdy wcześniej nie mieli ze sobą kontaktu.

Podstawowymi umiejętności jakimi powinien wykazać się project manager to m.in.: dobre planowanie i prowadzenie projektów, budowanie zgranego zespołu projektowego, motywowanie, odpowiednie delegowanie zadań i zakresu odpowiedzialności, wyznaczanie priorytetów czy dbanie o terminowość wykonywania poszczególnych etapów projektu. Zespół projektowy w trakcie swojej pracy nad projektem może napotkać na wiele trudnych sytuacji. To na barkach project managera spoczywa obowiązek odpowiedniej reakcji i znalezienia rozwiązania problemu / konfliktu, który może pojawić się na różnych poziomach np. organizacyjnym, stanowiskowym czy personalnym.

Aby projekt zakończył się zgodnie z założeniami, powinniśmy stworzyć warunki do funkcjonowania zgranego i efektywnego zespołu.

W trakcie szkolenia poszerzymy wiedzę i umiejętności uczestników m.in. w zakresie: wyznaczania i definiowania celów, budowania i kierowania zespołem projektowym, motywowania pracowników, delegowania zadań, udzielania informacji zwrotnych, rozwiązywania konfliktów,  czy umiejętnej oceny pracy i zaangażowania członków zespołu.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

 

Zapytaj o:

RHR +