Akademia Managera

Będąc na stanowisku managera czy kierownika z jednej strony potrafisz zarządzać zespołem swoich pracowników, ale z drugiej pewnie coraz bardziej zaczyna brakować ci rozwiązań wielu problemów menedżerskich, które napotykasz w swojej codziennej pracy. Wiedza ogólna, zdroworozsądkowe podejście i dotychczasowe umiejętności, często stają się w pewnym etapie rozwoju menedżerskiego niewystarczające, aby pójść dalej i wykonywać jeszcze bardziej złożone działania. Dlatego warto, rozwinąć u siebie nowe kompetencje menedżerskie, które pomogą ci w efektywnej realizacji zadań i zwiększą komfort pracy.

Po pierwsze, uczestnicząc w symulacji pracy zespołu dostrzeżesz znaczenie trzech etapów wykonywania pracy – pracy samodzielnej, pracy grupowej i pracy zespołowej. Będziesz potrafił wybrać odpowiedni etap zaawansowania do codziennych zadań. Jednocześnie zrozumiesz, na czym polega sprawność i skuteczność działań, a także jak zwiększać oba te parametry u siebie i u swoich pracowników.

Po drugie, duże projekty i ambitne cele możesz realizować tylko razem z innymi. Sam masz tylko jedną głowę, dwie ręce i 24 godziny na dobę. Dlatego kolejną kompetencją, którą poprawisz, będzie sposób rekrutacji pracowników do zespołu na podstawie tego, jakie role mogą pełnić te osoby w pracy zespołu, a nie tylko na podstawie ich CV. Będziesz potrafił ocenić swoich pracowników pod kątem ich umiejętności miękkich, w jakim stopniu mogą wykonać powierzone zadania. Dodatkowo doświadczysz, jakie znaczenie ma zaufanie w zespole i jak rozpoznać sytuacje, w których możesz zaufać swoim pracowników.

Po trzecie, będziesz lepiej potrafił organizować swój czas pracy, aby wykonać więcej zadań w ciągu dnia, ale tylko tych, które są naprawdę ważne. Ta sama umiejętność pozwoli ci łatwiej dopasować zadania do możliwości twoich pracowników, tak, aby je faktycznie wykonali i ograniczyli ryzyko opóźnień. Jednocześnie na szkoleniu popracujesz nad tym, jak wdrażać zmianyrozwiązywać konflikty pomiędzy pracownikami, a nawet dowiesz się jak wykorzystać je do tworzenia nowych rozwiązań.

Dlatego, warto, abyś wziął udział w programie szkoleniowym „Akademia managera” i zdobył nowe kompetencje m.in. w zakresie:

 • rozumienia, kiedy zastosować pracę samodzielną, pracę grupową a kiedy budować zespół,
 • zwiększania sprawności i skuteczności twoich działań i twoich pracowników,
 • wykorzystania informacji zwrotnej w podnoszeniu efektywności zespołu,
 • wyznaczania celów z uwzględnieniem poziomu kompetencji pracownika,
 • sprawnego delegowania zadań i odpowiedzialności,
 • osiągania nowych rezultatów pokonując swoje ograniczenia i słabości,
 • wdrażania zmian i wsparcia pracowników w tym procesie,
 • wybierania współpracowników na podstawie pełnionej roli w zespole, a nie tylko kompetencji merytorycznych,
 • rozumienia, czym jest zaufanie i jak je zastosować w pracy w zespole, kiedy warto pracownikom zaufać, a kiedy należy ich kontrolować,
 • organizacji czasu pracy, aby pracować tyle ile jest niezbędne, aby osiągać więcej, jednocześnie mając czas na odpoczynek,
 • diagnozy i rozwiązywania konfliktów w zespole, aby na ich podstawie osiągać lepsze rezultaty.

Zapytaj o:

RHR +